Oideachas Tosaigh do Mhúinteoirí (ITE) Iarbhunscoile

Cur Síos

Cuirtear Oideachas Tosaigh do Mhúinteoirí (ITE) Bunscoile ar fáil trí chláir de chineál leantach nó comhthráthach.

Is é an bealach is coitianta chun an cháilíocht a bhaint amach an bealach leantach, a chuimsíonn céim oiriúnach agus cáilíocht oideachais mhúinteoirí. Tá céim oiriúnach sainithe mar dhámhachtain ó ollscoil atá aitheanta ag an stát nó ó choláiste tríú leibhéal den chineál céanna, agus cuireann sé ar chumas an tsealbhóra ábhar curaclaim amháin ar a laghad a theagasc go dtí an leibhéal is airde laistigh den churaclam iarbhunscoile.

Tá cáilíocht oiriúnach ITE sainithe mar cháilíocht ó ollscoil atá aitheanta ag an stát nó ó choláiste tríú leibhéal den chineál céanna, a chuimsíonn trí eilimint ar leith (Bonnstaidéar, Staidéar Gairmiúil agus Socrúchán Scoile) agus atá dírithe ar an aoisghrúpa 12 go 18 bliain d’aois (an chéad bhliain go dtí an séú bliain). Ní mór an clár a bheith ar siúl thar bhliain amháin ar a laghad de staidéar lánaimseartha nó a chomhionann. Le héifeacht ó Mheán Fómhair 2014, déanfar cláir iarchéime ITE atá creidiúnaithe ag an gComhairle Mhúinteoireachta a leathnú le go gcuimseoidh siad dhá bhliain de staidéar lánaimseartha nó 120 creidmheas ECTS.

Tugann láithreán Gréasáin An Chomhairle Mhúinteoireachta sonraí ar na riachtanais ábhair aonair (faoi réir critéar) do gach ábhar sa churaclam bunscoile. Chomh maith leis sin, tugann láithreán Gréasáin An Chomhairle Mhúinteoireachta liosta de chéimeanna a measadh san am atá thart go gcomhlíonann siad na riachtanais d’ábhair ainmnithe churaclaim. Ós rud é gur féidir le cláir chéime agus le modúil roghnacha athrú le himeacht ama, tá sé tábhachtach go bhféachtar ar an liosta seo mar threoir amháin.

Cuireann na hinstitiúidí seo cláir Oideachais Tosaigh do Mhúinteoirí Iarbhunscoile ar fáil faoi láthair:

InstitiúidCineál soláthairSeoladh Gréasáin
Coláiste na hOllscoile, Corcaighcomhthráthach & leantachwww.ucc.ie
Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliathcomhthráthach & leantachwww.ucd.ie
OÉ Gaillimhleantachwww.nuigalway.ie
OÉ Má Nuadleantachwww.nuim.ie
Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliathcomhthráthach & leantachwww.tcd.ie
Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliathcomhthráthachwww.dcu.ie 
Ollscoil Luimnighcomhthráthach & leantachwww.ul.ie
Mater Dei, Baile Átha Cliathcomhthráthachwww.materdei.ie
Coláiste San Aingeal, Sligeachcomhthráthachwww.stangelas.com
Coláiste Náisiúnta Ealaíne is Deartha, Baile Átha Cliathcomhthráthach & leantachwww.ncad.ie
Coláiste Ealaíne agus Deartha Crawford, Corcaighleantachwww.cit.ie
Institiúid Teicneolaíochta Luimnigh, An Scoil Ealaíne agus Dearthaleantachwww.lit.ie
Coláiste Phádraig, Durlascomhthráthachwww.stpats.ie
Institiúid Teicneolaíochta na Gaillimhe-Maigh Eo, Leitir Fraiccomhthráthachwww.gmit.ie
Coláiste Hibernialeantachwww.hiberniacollege.net

Teagmháíl

R-phost: TES@education.gov.ie

Seoladh: An Roinn Oideachais agus Scileanna, An Rannóg Oideachais Mhúinteoirí, Corr na Madadh, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 X659

Féach Freisin