Múinteoirí ar Promhadh

Tugann cigirí bunscoile faoi chigireachtaí agus déanann siad scrúdú ar inniúlacht ghairmiúil na múinteoirí. Úsáideann an Chomhairle Mhúinteoireachta na torthaí nuair a bhíonn iarratais mhúinteoirí ar chlárú leis an gComhairle á mbreithniú.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Ionduchtú agus promhadh do Chúiseanna Clárúcháin do Mhúinteoirí 2013/2014 (Athchur ar Imlitir 0029/2012)

Chun iarratas a dhéanamh ar Phromhadh, déan teagmháil le hIonadh Oideachais Luimnigh


Ceisteanna Coitianta

Conas is féidir liom tús a chur le mo phromhadh?

Toisc gurb iad Ionad Oideachais Luimnigh a dhéanann comhordú ar chigireachtaí promhaidh, déan teagmháil leo go díreach.

Chuir mé mo phromhadh i gcrích thar lear, cad a dhéanfaidh mé anois?

Déan teagmháil leis an gComhairle Mhúinteoireachta go díreach mar go ndéanann siad measúnú ar gach promhadh.


Teagmháil

Ionad Oideachais LuimnighAn Chomhairle Mhúinteoireachta

R-phost:probation@lec.ie

Seoladh: Ionad Oideachais Luimnigh, An 1ú Urlár, Teach Marshal, Bóthar Thuar an Daill, Luimneach, V94 HAC4

Teileafón: (061) 585 060 Ext. 4

Suíomh Gréasáin:www.lec.ie

R-phost:info@teachingcouncil.ie

Seoladh: An Chomhairle Mhúinteoireachta, Bloc A, Campas Gnó Mhaigh Nuad, Maigh Nuad, Co. Chill Dara, W23 Y7X0

Teileafón: +353 1 651 7900 ÍosGhlao: 1890 224 224

Suíomh Gréasáin:www.teachingcouncil.ie