Múinteoirí Bunscoile a Cháiligh Thar Lear – Tuarastal

Chun an ráta cuí pá a fháil, ní mór do mhúinteoirí a cháiligh thar lear a gcuid cáilíochtaí a bheith cláraithe leis an gComhairle Mhúinteoireachta agus ní mór dóibh fógra a thabhairt don Roinn Oideachais agus Scileanna nuair a bheidh an próiseas seo thart.

Chun iarratas a dhéanamh ar chlárú:

Chun iarratas a dhéanamh ar chlárú, déan teagmháil leis an gComhairle Mhúinteoireachta ag na seoltaí seo a leanas:

R-phost:
info@teachingcouncil.ie
Seoladh:
An Chomhairle Mhúinteoireachta
Bloc A, Campas Gnó Mhaigh Nuad,
Maigh Nuad,
Co. Chill Dara,
W23 Y7X0

Teileafón: +353 (0)1 651 7900
ÍosGhlao: 1890 224 224

Láithreán Gréasáin: www.teachingcouncil.ie

Chun fógra a thabhairt don Roinn Oideachais agus Scileanna:

Ar chríochnú an phróisis chláraithe, déan teagmháil leis an Roinn ag na seoltaí seo a leanas: