Bunmhúinteoirí Éireannacha Cáilithe - Tuarastail

Chun an ráta cuí pá a fháil, ní mór do mhúinteoirí Éireannacha cáilithe a gcuid cáilíochtaí a chlárú leis an gComhairle Mhúinteoireachta agus an Roinn Oideachais agus Scileanna a chur ar an eolas dá réir.

Chun cur isteach ar chlárú:

Chun cur isteach ar chlárú, déan teagmháil leis an gComhairle Mhúinteoireachta ag:

Ríomhphost:info@teachingcouncil.ie

Fón: +353 1 651 7900

Glao áitiúil: 1890 224 224

Suíomh gréasáin:www.teachingcouncil.ie

Seoladh: An Chomhairle Mhúinteoireachta, Bloc A, Campas Gnó Mhá Nuad, Má Nuad, Co. Chill Dara, W23 Y7X0

Chun scéala a chur chuig an Roinn Oideachais agus Scileanna:

Ag críoch an phróisis chlárúcháin, déan teagmháil leis an Roinn ag