An Clár Náisiúnta Ionduchtaithe do Mhúinteoirí (NIPT)

Tuairisc:

Is ionann an NIPT agus clár cuimsitheach ionduchtaithe do gach múinteoir nuacháilithe.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Is féidir le scoileanna ar mhian leo páirt a ghlacadh sa chlár seo a spéis a chur in iúl trí ríomhphost a chur chuig Suzanne.stone@spd.dcu.ie nó trí ghlaoch a chur ar (01) 8842257.

Déan Teagmháil

Tá tuilleadh faisnéise ar fáil ag: 

http://www.teacherinduction.ie/

info@teacherinduction.ie