Comhaontú na Seirbhíse Poiblí 2013 – 2016 (Comhaontú Bhóthar Haddington)

Ciorclán Gníomhacha

UimhirTeideal / ÍoslódáilEarnáil
0058/2014Cur i bhFeidhm Chlásal 2.31 de Chomhaontú Bhóthar Haddington – scálaí pá agus liúntais leasaithe do dhaoine a earcaítear trí iontráil dhíreach chuig gráid áirithe - Cúntóirí Riachtanas SpeisialtaCRS
0057/2014Feidhmiú ar Chlásal 2.31 de Chomhaontú Bhóthar Haddington - rátaí pá agus liúntais leasaithe do dhaoine a cheaptar chuig gráid áirithe trí iontráil dhíreach - Rátaí Pá agus Liúntais Leasaithe do Ranganna Aosoideachais FéinmhaoinitheachaIarbhunoideachas / BOO
0056/2014Cur i bhFeidhm Chlásal 2.31 de Chomhaontú Bhóthar Haddington – scálaí pá agus liúntais leasaithe do dhaoine a earcaítear trí iontráil dhíreach chuig gráid áiritheBOO
0055/2014Cur i bhFeidhm Chlásal 2.31 de Chomhaontú Bhóthar Haddington – scálaí pá agus liúntais leasaithe do dhaoine a earcaítear trí iontráil dhíreach chuig gráid áirithe Scálaí Tuarastail agus Liúntais leasaithe do Chomhairleoirí agus Comhordaitheoirí Oideachas Aosach, Oifigigh Faisnéise um Threoir san Oideachas Aosach, Eagraithe Litearthacht Aosach, Éascaitheoirí Oideachas Pobail, Síceolaithe (Bord OidBOO
0054/2014Feidhmiú Chlásal 2.31 de Chomhaontú Bhóthar Haddington – scálaí pá agus liúntais athbhreithnithe do dhaoine a earcaíodh chuig gráid áirithe iontráil dhíreach Foirne Rúnaíochta agus Cothabhála i bPobalscoileanna agus i Scoileanna CuimsitheachaPobail agus Scoil Chuimsitheach
0053/2014Forfheidhmiú Chomhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2013-2016 (Comhaontú Bhóthar Haddington) - Múinteoirí - Scála Tuarastail Incrimintigh Mhéadaithe, Rátaí Páirtaimseartha agus Rátaí Liúntais d'Iontrálaithe ar Mhúinteoireacht i ndiaidh 1 Eanáir 2011 agus Rátaí Liúntais méadaithe d'Iontrálaithe ar Mhúinteoireacht i ndiaidh 1 Feabhra 2012Bunoideachas / Iarbhunoideachas / Pobail agus Scoil Chuimsitheach / BOO
0052/2014Comhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2013 – 2016 (Comhaontú Bhóthar Haddington) - Múinteoirí - Athbhreithniú ar Úsáid Uaireanta Pháirc an Chrócaigh – Leasú ar Chiorclán 0008/2011Bunoideachas
0043/2014Comhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2013 – 2016 (Comhaontú Bhóthar Haddington) - Múinteoirí - Athbhreithniú ar Úsáid Uaireanta Pháirc an Chrócaigh – Leasú ar Chiorclán 0025/2011Iarbhunoideachas / Pobail agus Scoil Chuimsitheach / BOO
0042/2014Comhaontú na Seirbhíse Poiblí 2013 – 2016 (Comhaontú Bhóthar Haddington) - Múinteoirí - Uainchlárú ar Mhaoirseacht agus IonadaíochtIarbhunoideachas / Pobail agus Scoil Chuimsitheach / BOO
0040/2014Comhaontú na Seirbhíse Poiblí 2013 – 2016 (Comhaontú Bhóthar Haddington) Incrimintí agus bearta cothromaithe ábhartha. Múinteoirí ar Phointe Deiridh an Bhunscála Comónta agus ar thuarastail idir €35,000 agus €65,000Bunoideachas
0029/2014Supervision and Substitution for Teachers in Further Education Centres/AreasBreisoideachas
0014/2014Comhaontú na Seirbhíse Poiblí 2013 – 2016 (Comhaontú Bhóthar Haddington) agus an tAcht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail, 2013 - Cúntóirí Riachtanas SpeisialtaCRS
0013/2014Forfheidhmiú ar ailt 2.24 agus 2.25 de Chomhaontú Bhóthar Haddington don Fhoireann uile seachas Múinteoirí agus CRSanna fostaithe ag BOOannaBOO
0012/2014Application of sections 2.24 and 2.25 of the Public Service Stability Agreement 2013 – 2016 (Haddington Road Agreement) Institutes of TechnologyIOT
0011/2014Forfheidhmiú ar ailt 2.24 agus 2.25 de Chomhaontú na Seirbhíse Poiblí 2013 – 2016 (Comhaontú Bhóthar Haddington) d’Oifigigh Cléireachais agus Feighlithe fostaitheBunoideachas / Iarbhunoideachas / Pobail agus Scoil Chuimsitheach
0006/2014Comhaontú na Seirbhíse Poiblí 2013 – 2016 (Comhaontú Bhóthar Haddington) Scéim Mhaoirseachta agus IonadaíochtaIarbhunoideachas / Pobail agus Scoil Chuimsitheach / BOO
0005/2014Feidhmiú Chomhaontú na Seirbhíse Poiblí 2013 – 2016 (Comhaontú Bhóthar Haddington)Iarbhunoideachas / Pobail agus Scoil Chuimsitheach / BOO
0004/2014Maolú teoranta ar an lánchosc ar phoist fhreagrachta a líonadh ag leibhéal an Phríomhoide Cúnta ar feadh tréimhse Chomhaontú Bhóthar HaddingtonBunoideachas / Iarbhunoideachas / BOO
0064/2013Laghdú sna Riachtanais Cáilíochta Seirbhíse do Theidlíocht ar Mheasúnú do Chonradh Tréimhse Éiginnte do Mhúinteoirí faoi Imlitir 82/2007Bunoideachas
0036/2013Forfheidhmiú ar leasuithe pá agus ar bhearta ábhartha faoi réir an Achta um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail, 2013 (Uimhir 18 de 2013) agus Chomhaontú na Seirbhíse Poiblí 2013 – 2016 (Comhaontú Bhóthar Haddington) maidir leis an bhFoireann uile seachas Múinteoirí agus CRSanna fostaithe ag CGOanna / BOOannaBOO
0035/2013Comhaontú na Seirbhíse Poiblí 2013 – 2016 (Comhaontú Bhóthar Haddington) agus an tAcht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail 2013 - Oifigigh Chléireachais agus Feighlithe fostaithe i Scoileanna Náisiúnta faoi Scéim 1978/79 agus Oifigigh Chléireachais fostaithe in Iar-Bhunscoileanna faoi Scéim 1978Bunoideachas / Iarbhunoideachas / Pobail agus Scoil Chuimsitheach
0034/2013Comhaontú na Seirbhíse Poiblí 2013 – 2016 (Comhaontú Bhóthar Haddington) agus an tAcht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail 2013 - Cúntóirí Riachtanas SpeisialtaCRS
0033/2013Comhaontú na Seirbhíse Poiblí 2013 – 2016 (Comhaontú Bhóthar Haddington) - Scéim Mhaoirseachta i mBunscoileannaBunoideachas
0032/2013Comhaontú na Seirbhíse Poiblí 2013 – 2016 (Comhaontú Bhóthar Haddington) agus an tAcht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail 2013Bunoideachas
0030/2013Application of pay adjustments and related measures in accordance with the Financial Emergency Measures in the Public Interest Act, 2013 (Number 18 of 2013) and the Public Service Stability Agreement 2013 – 2016 (Haddington Road Agreement) in respect of all Institutes of Technology and Dublin Institute of Technology staffTriú Leibhéal

Féach Freisin

Comhaontú na Seirbhíse Poiblí 2013 – 2016 (Comhaontú Bhóthar Haddington)