Oideas

Ba é Oideas an iris acadúil de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna. Foilsíodh é ar bhonn rialta ó 1968 ar aghaidh agus bhí sé mar aidhm aige faisnéis agus smaointeachas faoi chúrsaí oideachais a scaipeadh i measc gach duine a bhí páirteach in obair oideachais in Éirinn. Fuair bord eagarthóireachta Oideas páipéir ón bpobal oideachais ar fad – ón lucht déanta beartas, ó chigirí, agus ó mhúinteoirí – go deimhin, ó aon duine a rannchuidigh go cuí leis, agus d’fhoilsigh sé na páipéir seo. Mar sin féin, ní gá gur léirigh na tuairimí a cuireadh in iúl seasamh ná polasaí na Roinne Oideachais.

Comhad Cuardach