Fógra

Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil roinnt foilseachán ar fáil i mBéarla amháin. Féach ar na foilseacháin Bhéarla uile.

Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
Tuarascáil ón Tascfhórsa maidir le mic léinn a dtéann dúnadh coláistí príobháideacha i gcion orthu
Breisoideachais agus Ardoideachais

         download Tuarascáil ón Tascfhórsa maidir le mic léinn a dté...
 

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
Creat Le Haghaidh Comhairliúcháin Ar Straitéis Um Theangacha Iasachta San Oideachas d'Éirinn

         download Creat Le Haghaidh Comhairliúcháin Ar Straitéis Um ...
 

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
Scoileanna a Ghearrainn Táillí Anailís ar Ioncam Ó Tháillí
Iarbhunoideachas

         download Scoileanna a Ghearrainn Táillí Anailís ar Ioncam Ó...
 

Údar: An tAonad um Airgeadas Scoileanna

 
 
 
Folláine in Iar-Bhunscoileanna: Treoirlínte do Chothú na Meabhairshláinte agus do Chosc an Fhéinmharaithe (2013)
Iarbhunoideachas

         download Folláine in Iar-Bhunscoileanna: Treoirlínte do Cho...
 

Údar: An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
Folláine in Iar-Bhunscoileanna: Achoimre (2013)
Iarbhunoideachas

         download Folláine in Iar-Bhunscoileanna: Achoimre (2013)
 
Folláine in Iar-Bhunscoileanna: Deich nGníomhaíocht ar féidir le Scoileanna a dhéanamh chun Meabhairshláinte agus Folláine Phobal Scoile a Chothú
Iarbhunoideachas

         download Folláine in Iar-Bhunscoileanna: Deich nGníomhaíoch...
 

Údar: An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais

 
 
 
Plean Gníomhaíochta ar an mBulaíocht - 2013
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Plean Gníomhaíochta ar an mBulaíocht - 2013
 

Údar: Láraonad Beartais

 
 
 
Próifíl Bheartas Oideachais Teanga

         download Próifíl Bheartas Oideachais Teanga
 

Údar: Seirbhísí Idirnáisiúnta

 
 
 
An Fóram ar Phátrúnacht agus Iolrachas in Earnáil an Bhunoideachais Tuairisc Ghrúpa Comhairleach an Fhóraim
Bunoideachas

         download An Fóram ar Phátrúnacht agus Iolrachas in Earnáil ...
 

Údar: Láraonad Beartais

 
 
 
Ag Infheistiú go hÉifeachtach i dTeicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide i Scoileanna, 2008-2013
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Ag Infheistiú go hÉifeachtach i dTeicneolaíocht Fa...
 

Údar: Beartas TFC

 
 
 
OCG i gcomhthéacs OSPS: Measúnú ar na dúshláin a bhaineann le feidhmiú iomlán an chláir i scoileanna iar-bhunscoile - Tuairisc Achomair
Iarbhunoideachas

         download OCG i gcomhthéacs OSPS: Measúnú ar na dúshláin a ...
 

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
Ag Brath ar an Rathúlacht An Cruthú sa Mhatamaitic i mBunscoileanna na hÉireann
Bunoideachas

         download Ag Brath ar an Rathúlacht An Cruthú sa Mhatamaitic...
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
Treoirlínte le hAgaidh Tacaíochta Foghlama
Bunoideachas

         download Treoirlínte le hAgaidh Tacaíochta Foghlama
 

Údar: An Rannóg Oideachais Speisialta

 
 
 
Treoirlínte maidir le Measúnacht Oideachais in Áiteanna Seachas Scoileanna Aitheanta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Treoirlínte maidir le Measúnacht Oideachais in Áit...
 

Údar: An Rannóg Oideachais Speisialta

 
 
 
Treoilínte d'Oideachas an Lucht Taistil i mBunscoileanna
Bunoideachas

         download Treoilínte d'Oideachas an Lucht Taistil i mBunscoi...
 

Údar: An Rannóg um Chuimsiú Sóisialta

 
 
 
Treoilínte d'Oideachas an Lucht Taistil i Scoileanna Dara Leibhéal
Iarbhunoideachas

         download Treoilínte d'Oideachas an Lucht Taistil i Scoilean...
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
taifid: 21 to 36 of 36
leathanaigh: First  Previous  | 1 | 2 |

Comhad Cuardach