Fógra

Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil roinnt foilseachán ar fáil i mBéarla amháin. Féach ar na foilseacháin Bhéarla uile.

Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
Athchóiriú Rialála ar Earnáil an Oideachais Idirnáisiúnta agus ar an gCóras Inimirce do Mhic Léinn
Breisoideachais agus Ardoideachais

         download Athchóiriú Rialála ar Earnáil an Oideachais Idirná...
 

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
Tuarascáil ón Tascfhórsa maidir le mic léinn a dtéann dúnadh coláistí príobháideacha i gcion orthu
Breisoideachais agus Ardoideachais

         download Tuarascáil ón Tascfhórsa maidir le mic léinn a dté...
 

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
Creat Le Haghaidh Comhairliúcháin Ar Straitéis Um Theangacha Iasachta San Oideachas d'Éirinn

         download Creat Le Haghaidh Comhairliúcháin Ar Straitéis Um ...
 

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
Scoileanna a Ghearrainn Táillí Anailís ar Ioncam Ó Tháillí
Iarbhunoideachas

         download Scoileanna a Ghearrainn Táillí Anailís ar Ioncam Ó...
 

Údar: An tAonad um Airgeadas Scoileanna

 
 
 
Folláine in Iar-Bhunscoileanna: Treoirlínte do Chothú na Meabhairshláinte agus do Chosc an Fhéinmharaithe (2013)
Iarbhunoideachas

         download Folláine in Iar-Bhunscoileanna: Treoirlínte do Cho...
 

Údar: An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
Folláine in Iar-Bhunscoileanna: Achoimre (2013)
Iarbhunoideachas

         download Folláine in Iar-Bhunscoileanna: Achoimre (2013)
 
Folláine in Iar-Bhunscoileanna: Deich nGníomhaíocht ar féidir le Scoileanna a dhéanamh chun Meabhairshláinte agus Folláine Phobal Scoile a Chothú
Iarbhunoideachas

         download Folláine in Iar-Bhunscoileanna: Deich nGníomhaíoch...
 

Údar: An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais

 
 
 
Plean Gníomhaíochta ar an mBulaíocht - 2013
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Plean Gníomhaíochta ar an mBulaíocht - 2013
 

Údar: Láraonad Beartais

 
 
 
Próifíl Bheartas Oideachais Teanga

         download Próifíl Bheartas Oideachais Teanga
 

Údar: Seirbhísí Idirnáisiúnta

 
 
 
An Fóram ar Phátrúnacht agus Iolrachas in Earnáil an Bhunoideachais Tuairisc Ghrúpa Comhairleach an Fhóraim
Bunoideachas

         download An Fóram ar Phátrúnacht agus Iolrachas in Earnáil ...
 

Údar: Láraonad Beartais

 
 
 
Ag Infheistiú go hÉifeachtach i dTeicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide i Scoileanna, 2008-2013
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Ag Infheistiú go hÉifeachtach i dTeicneolaíocht Fa...
 

Údar: Beartas TFC

 
 
 
OCG i gcomhthéacs OSPS: Measúnú ar na dúshláin a bhaineann le feidhmiú iomlán an chláir i scoileanna iar-bhunscoile - Tuairisc Achomair
Iarbhunoideachas

         download OCG i gcomhthéacs OSPS: Measúnú ar na dúshláin a ...
 

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
Ag Brath ar an Rathúlacht An Cruthú sa Mhatamaitic i mBunscoileanna na hÉireann
Bunoideachas

         download Ag Brath ar an Rathúlacht An Cruthú sa Mhatamaitic...
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
Treoirlínte le hAgaidh Tacaíochta Foghlama
Bunoideachas

         download Treoirlínte le hAgaidh Tacaíochta Foghlama
 

Údar: An Rannóg Oideachais Speisialta

 
 
 
Treoirlínte maidir le Measúnacht Oideachais in Áiteanna Seachas Scoileanna Aitheanta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Treoirlínte maidir le Measúnacht Oideachais in Áit...
 

Údar: An Rannóg Oideachais Speisialta

 
 
 
Treoilínte d'Oideachas an Lucht Taistil i mBunscoileanna
Bunoideachas

         download Treoilínte d'Oideachas an Lucht Taistil i mBunscoi...
 

Údar: An Rannóg um Chuimsiú Sóisialta

 
 
 
Treoilínte d'Oideachas an Lucht Taistil i Scoileanna Dara Leibhéal
Iarbhunoideachas

         download Treoilínte d'Oideachas an Lucht Taistil i Scoilean...
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
taifid: 21 to 37 of 37
leathanaigh: First  Previous  | 1 | 2 |

Comhad Cuardach