Fógra

Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil roinnt foilseachán ar fáil i mBéarla amháin. Féach ar na foilseacháin Bhéarla uile.

Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
Táscairí Dea-Chleachtais don Tumoideachas: Dréacht-Treoir do Bhunscoileanna Gaeltachta
Bunoideachas

         download Táscairí Dea-Chleachtais don Tumoideachas: Dréacht...
 

Údar: An tAonad um Oideachas Gaeltachta

 
 
 
Táscairí Dea-Chleachtais don Tumoideachas: Dréacht-Treoir d’Iar-Bhunscoileanna Gaeltachta
Iarbhunoideachas

         download Táscairí Dea-Chleachtais don Tumoideachas: Dréacht...
 

Údar: An tAonad um Oideachas Gaeltachta

 
 
 
Ciste Náisiúnta Oiliúna Tuairisc ar Chaiteachas 2018
Breisoideachais agus Ardoideachais

         download Ciste Náisiúnta Oiliúna Tuairisc ar Chaiteachas 20...
 

Údar: An Rannóg Breisoideachas agus Oiliúint

 
 
 
Suirbhé um Scileanna Saoil 2015 Augisín Ionad Ógtheagmhála agus Ionaid Oiliúna Phobail
Breisoideachais agus Ardoideachais

         download Suirbhé um Scileanna Saoil 2015 Augisín Ionad Ógth...
 
Dearcaí Tuismitheoirí agus Daltaí maidir le Gníomhacha na Scoile chun Cultúr Scoile Dearfach a chruthú agus chun an Bulaíocht a chosc agus a stopadh
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Dearcaí Tuismitheoirí agus Daltaí maidir le Gníomh...
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
Athbhreithniú Eatramhach den Straitéis Náisiúnta: Litearthacht agus Uimhearthacht don fhoghlaim agus don Saol (2011-2020)
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Athbhreithniú Eatramhach den Straitéis Náisiúnta: ...
 

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
An Creat um Aitheantas Clár: An Treoirchomhairliú
Breisoideachais agus Ardoideachais

         download An Creat um Aitheantas Clár: An Treoirchomhairliú
 

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
Taithí Mhuintir LADT Ar Scoil
Iarbhunoideachas

         download Taithí Mhuintir LADT Ar Scoil
 

Údar: Láraonad Beartais

 
 
 
Cúlra ar Chaiteachas agus ar Shuirbhé Staitisticiúil Scoileanna DEIS i 2012 (2013)
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Cúlra ar Chaiteachas agus ar Shuirbhé Staitisticiú...
 

Údar: An Rannóg um Chuimsiú Sóisialta

 
 
 
Comhthuarascáil ón gCigireacht Oideachais agus Oiliúna agus ó Chigireacht na Roinne Oideachais agus Scileanna faoin Uimhearthacht a Chur Chun Cinn agus a Fheabhsú in Iar- Bhunscoileanna
Iarbhunoideachas

         download Comhthuarascáil ón gCigireacht Oideachais agus Oil...
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
Comhthuarascáil ón gCigireacht Oideachais agus Oiliúna agus ó Chigireacht na Roinne Oideachais agus Scileanna faoin Litearthacht a Chur Chun Cinn agus a Fheabhsú in Iar- Bhunscoileanna
Iarbhunoideachas

         download Comhthuarascáil ón gCigireacht Oideachais agus Oil...
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
Folláine i mBunscoileanna
Bunoideachas

         download Folláine i mBunscoileanna
 

Údar: An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais

 
 
 
Tacú Le Haistriú Níos Fearr Ón Oideachas Dara Leibhéal Go Dtí An Tardoideachas: Cur Chun Feidhme agaus na Chéad Chéimeanna Eile
Breisoideachais agus Ardoideachais

         download Tacú Le Haistriú Níos Fearr Ón Oideachas Dara Leib...
 

Údar: Ardoideachas – Beartas agus Scileanna

 
 
 
Athchóiriú Rialála ar Earnáil an Oideachais Idirnáisiúnta agus ar an gCóras Inimirce do Mhic Léinn
Breisoideachais agus Ardoideachais

         download Athchóiriú Rialála ar Earnáil an Oideachais Idirná...
 

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
Tuarascáil ón Tascfhórsa maidir le mic léinn a dtéann dúnadh coláistí príobháideacha i gcion orthu
Breisoideachais agus Ardoideachais

         download Tuarascáil ón Tascfhórsa maidir le mic léinn a dté...
 

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
Creat Le Haghaidh Comhairliúcháin Ar Straitéis Um Theangacha Iasachta San Oideachas d'Éirinn

         download Creat Le Haghaidh Comhairliúcháin Ar Straitéis Um ...
 

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
Scoileanna a Ghearrainn Táillí Anailís ar Ioncam Ó Tháillí
Iarbhunoideachas

         download Scoileanna a Ghearrainn Táillí Anailís ar Ioncam Ó...
 

Údar: An tAonad um Airgeadas Scoileanna

 
 
 
taifid: 1 to 20 of 33
leathanaigh: | 1 | 2 |  Next  Last