Fógra

Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil roinnt foilseachán ar fáil i mBéarla amháin. Féach ar na foilseacháin Bhéarla uile.

Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
Tuarascáil Ilchodach: Iar-bhunscoileanna lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht
Iarbhunoideachas

         download Tuarascáil Ilchodach: Iar-bhunscoileanna lán-Ghaei...
 

Údar: An Chigireacht

 
 
 
Tuarascáil Ilchodach: Bunscoileanna lán-Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht
Bunoideachas

         download Tuarascáil Ilchodach: Bunscoileanna lán-Ghaeilge l...
 

Údar: An Chigireacht

 
 
 
Tuarascáil ar an gComhairliúchán Poiblí ar Dhíolúintí ó Bheith Ag Déanamh Staidéir ar an nGaeilge i Scoileanna
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Tuarascáil ar an gComhairliúchán Poiblí ar Dhíolúi...
 

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
Plean Gníomhaíochta do Sholáthar Múinteoirí
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Plean Gníomhaíochta do Sholáthar Múinteoirí
 

Údar: Leithdháileadh Múinteoirí

 
 
 
Slán, Measúil, Tacúil agus Dearfach Ag cur Deireadh le Foiréagan agus Ciapadh Gnéasach in Institiúidí Ardoideachais na hÉireann
Breisoideachais agus Ardoideachais

         download Slán, Measúil, Tacúil agus Dearfach Ag cur Deiread...
 

Údar: Ardoideachas – Beartas agus Scileanna

 
 
 
Scoileanna rannpháirteach sa Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta: Na Príomhtheachtaireachtaí ó Chuairteanna Comhairleacha na Cigireachta Tuairisc Achomair
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Scoileanna rannpháirteach sa Scéim Aitheantais Sco...
 
Táscairí Dea-Chleachtais don Tumoideachas: Dréacht-Treoir do Bhunscoileanna Gaeltachta
Bunoideachas

         download Táscairí Dea-Chleachtais don Tumoideachas: Dréacht...
 
Táscairí Dea-Chleachtais don Tumoideachas: Dréacht-Treoir d’Iar-Bhunscoileanna Gaeltachta
Iarbhunoideachas

         download Táscairí Dea-Chleachtais don Tumoideachas: Dréacht...
 
Ciste Náisiúnta Oiliúna Tuairisc ar Chaiteachas 2018
Breisoideachais agus Ardoideachais

         download Ciste Náisiúnta Oiliúna Tuairisc ar Chaiteachas 20...
 

Údar: An Rannóg Breisoideachas agus Oiliúint

 
 
 
Suirbhé um Scileanna Saoil 2015 Augisín Ionad Ógtheagmhála agus Ionaid Oiliúna Phobail
Breisoideachais agus Ardoideachais

         download Suirbhé um Scileanna Saoil 2015 Augisín Ionad Ógth...
 
Dearcaí Tuismitheoirí agus Daltaí maidir le Gníomhacha na Scoile chun Cultúr Scoile Dearfach a chruthú agus chun an Bulaíocht a chosc agus a stopadh
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Dearcaí Tuismitheoirí agus Daltaí maidir le Gníomh...
 

Údar: An Chigireacht

 
 
 
Athbhreithniú Eatramhach den Straitéis Náisiúnta: Litearthacht agus Uimhearthacht don fhoghlaim agus don Saol (2011-2020)
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Athbhreithniú Eatramhach den Straitéis Náisiúnta: ...
 

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
An Creat um Aitheantas Clár: An Treoirchomhairliú
Breisoideachais agus Ardoideachais

         download An Creat um Aitheantas Clár: An Treoirchomhairliú
 

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
Taithí Mhuintir LADT Ar Scoil
Iarbhunoideachas

         download Taithí Mhuintir LADT Ar Scoil
 

Údar: Láraonad Beartais

 
 
 
Cúlra ar Chaiteachas agus ar Shuirbhé Staitisticiúil Scoileanna DEIS i 2012 (2013)
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Cúlra ar Chaiteachas agus ar Shuirbhé Staitisticiú...
 

Údar: An Rannóg um Chuimsiú Sóisialta

 
 
 
Comhthuarascáil ón gCigireacht Oideachais agus Oiliúna agus ó Chigireacht na Roinne Oideachais agus Scileanna faoin Uimhearthacht a Chur Chun Cinn agus a Fheabhsú in Iar- Bhunscoileanna
Iarbhunoideachas

         download Comhthuarascáil ón gCigireacht Oideachais agus Oil...
 

Údar: An Chigireacht

 
 
 
Comhthuarascáil ón gCigireacht Oideachais agus Oiliúna agus ó Chigireacht na Roinne Oideachais agus Scileanna faoin Litearthacht a Chur Chun Cinn agus a Fheabhsú in Iar- Bhunscoileanna
Iarbhunoideachas

         download Comhthuarascáil ón gCigireacht Oideachais agus Oil...
 

Údar: An Chigireacht

 
 
 
taifid: 1 to 20 of 38
leathanaigh: | 1 | 2 |  Next  Last

Comhad Cuardach