Éifeachtúlacht Acmhainne

Plean Éifeachtúlacht Acmhainne

Tá an Roinn ag gníomhú chun aidhmeanna phlean gníomhaíochta an Rialtais maidir leis an Athrú Aeráide a bhaint amach. Aidhm amháin díobh sin is ea súil a chaitheamh ar an tslí a ndéantar acmhainní a ídiú.

Táimid ag obair go dian mar eagraíocht daoine a bhfuil cuspóir i bpáirt againn chun fuinneamh, uisce agus acmhainní eile a úsáid ar an tslí is éifeachtaí is feidir, ar mhaithe le héifeachtúlacht fuinnimh a bhaint amach. Tá i gceist againn dramhaíl a laghdú agus deireadh a chur leis, fiú, agus é a athchúrsáil agus a athúsáid, nuair nach bhfuil sé sin indéanta.

Seacht mbeart is fiche ar leith atá i bplean Éifeachtúlacht Acmhainne na Roinne Oideachais agus Scileanna. Táthar ag brath ar dhaoine sa Roinn chun athrú a dhéanamh ar chultúr agus ar chleachtas.

Táimid tar éis ár n-ídiú fuinnimh a laghdú, mar eagraíocht, bliain ar bhliain, trí fheabhsúcháin éagsúla ar ghléasanna, iompraíocht, soilsiú agus próisis. Tá laghdú 28% bainte amach againn ar bhonnlíne a socraíodh in 2009.

Is é atá uainn athruithe dearfacha comhshaoil a bhaint amach trínár bplean éifeachtúlachta fuinnimh 2019-2020. Déanfar an dul chun cinn a chur ar fáil i dtuarascálacha bliantúla feasta.