Meastacháin

MEASTACHÁIN: beidh sonraí agus ábhar gaolmhar iontu seo i dtaca leis na leithdháiltí airgeadais do Vóta 26: Oideachas & Scileanna mar atá le fáil sna Meastacháin Cáinaisnéise agus san Imleabhar Athbhreithnithe Meastachán a fhoilsítear de ghnáth i mí na Nollag agus mí Feabhra gach bliain.

Féach Freisin:

Tuarascálacha

Comhad Cuardach