Tuarascálacha Bliantúla

Tuarascálacha Bliantúla ina mionsonraítear gníomhaíochtaí na Roinne do bhliain ar leith agus ina dtuairiscítear ar an dul chun cinn atá déanta maidir le cur chun feidhme ár Ráitis Straitéise.

Faoi Alt 22 den Acht um Nochtadh faoi Chosaint, 2014, éilítear ar gach comhlacht poiblí tuarascáil bhliantúil a fhoilsiú ina leagtar amach an líon de nochtadh faoi chosaint a fuarthas sa bhliain roimhe agus an gníomh a rinneadh (más ann). Leis an tuarascáil seo níor chóir go ndéanfaí nochtadh inaitheanta do dhaoine dá barr.

Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
An Roinn Oideachais agus Eolaíochta Tuarascáil Bhliantúil 2004

         download An Roinn Oideachais agus Eolaíochta Tuarascáil Bhl...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2004

Le hÉifeacht go: 31/12/2004

Údar: Rialachas Corparáideach

 
 
 
An Roinn Oideachais agus Eolaíochta Tuarascáil Bhliantúil 2003

         download An Roinn Oideachais agus Eolaíochta Tuarascáil Bhl...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2003

Le hÉifeacht go: 31/12/2003

Údar: Rialachas Corparáideach

 
 
 
An Roinn Oideachais agus Eolaíochta Tuarascáil Bhliantúil 2002

         download An Roinn Oideachais agus Eolaíochta Tuarascáil Bhl...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2002

Le hÉifeacht go: 31/12/2002

Údar: Rialachas Corparáideach

 
 
 
An Roinn Oideachais agus Eolaíochta Tuarascáil Bhliantúil 2001

         download An Roinn Oideachais agus Eolaíochta Tuarascáil Bhl...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2001

Le hÉifeacht go: 31/12/2001

Údar: Rialachas Corparáideach

 
 
 
An Roinn Oideachais agus Eolaíochta Tuarascáil Bhliantúil 2000

         download An Roinn Oideachais agus Eolaíochta Tuarascáil Bhl...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2000

Le hÉifeacht go: 31/12/2000

Údar: Rialachas Corparáideach

 
 
 
taifid: 21 to 25 of 25
leathanaigh: First  Previous  | 1 | 2 |

Comhad Cuardach