Ráitis Straitéise

Ráitis Straitéise ina leagtar amach na spriocanna agus na cuspóirí ardleibhéil don Roinn. Leagtar amach iontu freisin na straitéisí a úsáidfimid chun na spriocanna agus na cuspóirí seo a bhaint amach. Tuarascálacha Bliantúla ina mionsonraítear gníomhaíochtaí na Roinne do bhliain ar leith agus ina dtuairiscítear ar an dul chun cinn atá déanta maidir le cur chun feidhme ár Ráitis Straitéise.

Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
Plean Gníomhaíochta don Oideachas 2017 - Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn Ráithe 3

         download Plean Gníomhaíochta don Oideachas 2017 - Tuarascái...
 

Le hÉifeacht ó: 01/07/2017

Le hÉifeacht go: 30/09/2017

Údar: Rialachas Corparáideach

 
 
 
Plean Gníomhaíochta don Oideachas 2017 - Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn Ráithe 2

         download Plean Gníomhaíochta don Oideachas 2017 - Tuarascái...
 
Plean Gníomhaíochta don Oideachas 2017 - Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn Ráithe 1

         download Plean Gníomhaíochta don Oideachas 2017 - Tuarascái...
 

Údar: An tAonad Suíomh Gréasáin

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
Plean Gníomhaíochta don Oideachas 2017

         download Plean Gníomhaíochta don Oideachas 2017
 
Plean Gníomhaíochta don Oideachas Athbhreithniú Dheireadh na Bliana 2016

         download Plean Gníomhaíochta don Oideachas Athbhreithniú Dh...
 
Plean Gníomhaíochta don Oideachas 2016-2019 - An Roinn Oideachais agus Scileanna Ráiteas Straitéise

         download Plean Gníomhaíochta don Oideachas 2016-2019 - An R...
 

Le hÉifeacht ó: 15/09/2016

Le hÉifeacht go: 31/12/2016

Údar: Rialachas Corparáideach

 
 
 
An Roinn Oideachais agus Scileanna Ráiteas Straitéise 2015-2017

         download An Roinn Oideachais agus Scileanna Ráiteas Straité...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2015

Le hÉifeacht go: 31/12/2017

Údar: Rialachas Corparáideach

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
An Roinn Oideachais agus Eolaíochta Ráiteas Straitéise 2008-2010

         download An Roinn Oideachais agus Eolaíochta Ráiteas Strait...
 
An Roinn Oideachais agus Eolaíochta Ráiteas Straitéise 2005 - 2007

         download An Roinn Oideachais agus Eolaíochta Ráiteas Strait...