Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
Plean DEIS 2017
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Plean DEIS 2017
 

Le hÉifeacht ó: 13/02/2017

Údar: An Rannóg um Chuimsiú Sóisialta

 
 
 
Plean Gníomhaíochta le Cúrsaí Printíseachta agus Cúrsaí Oiliúna a Fhorbairt in Éirinn 2016 - 2020
Breisoideachais agus Ardoideachais

         download Plean Gníomhaíochta le Cúrsaí Printíseachta agus C...
 

Le hÉifeacht ó: 01/01/2017

Le hÉifeacht go: 31/12/2020

Údar: An Rannóg Breisoideachas agus Oiliúint

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022

         download Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
Scileanna Teicneolaíochta 2022

         download Scileanna Teicneolaíochta 2022
 

Údar: Beartas TFC

 
 
 
Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 - Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn: Iúil 2013 - Meán Fómhair 2014
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 - Tuara...
 
Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn: 2010 go 2015
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 Tuarasc...
 
Straitéis Breisoideachais agus Oiliúna 2014 - 2019
Breisoideachais agus Ardoideachais

         download Straitéis Breisoideachais agus Oiliúna 2014 - 2019
 

Údar: Oifig Chlár Tionscadail (PMO) BOO/SOLAS

 
 
 
Straitéis Dhigiteach do Scoileanna 2015-2020
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Straitéis Dhigiteach do Scoileanna 2015-2020
 

Údar: Beartas TFC

 
 
 
Straitéis Dhigiteach Do Scoileanna 2015-2020 - Plean Gníomhaíochta 2017
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Straitéis Dhigiteach Do Scoileanna 2015-2020 - Ple...
 

Údar: Beartas TFC

 
 
 
Straitéis Náisiúnta don Ard-Oideachas go dtí 2030 Tuarascáil Achoimre
Breisoideachais agus Ardoideachais

         download Straitéis Náisiúnta don Ard-Oideachas go dtí 2030 ...
 

Údar: Seirbhísí Idirnáisiúnta

 
 
 
Straitéis Náisiúnta don Ard-Oideachas go dtí 2030 Tuarascáil Príomh
Breisoideachais agus Ardoideachais

         download Straitéis Náisiúnta don Ard-Oideachas go dtí 2030 ...
 

Údar: Ardoideachas – Beartas agus Scileanna

 
 
 
Straitéis Náisiúnta Scileanna na hÉireann 2025
Breisoideachais agus Ardoideachais

         download Straitéis Náisiúnta Scileanna na hÉireann 2025
 

Le hÉifeacht ó: 27/01/2016

Údar: Láraonad Beartais

 
 
 
Straitéis Oideachais Idirnáisiúnta d’Éirinn 2016-2020

         download Straitéis Oideachais Idirnáisiúnta d’Éirinn 2016-2...
 

Údar: Seirbhísí Idirnáisiúnta

 
 
 
Straitéis Oideachais Idirnáisiúnta na hÉireann 2010-15: Infheistiú á Dhéanamh i gCaidrimh Dhomhanda

         download Straitéis Oideachais Idirnáisiúnta na hÉireann 201...
 
Straitéis Oideachais Idirnáisiúnta na hÉireann 2010-15: Infheistiú á Dhéanamh i gCaidrimh Dhomhanda - Achoimre Fheidhmeah

         download Straitéis Oideachais Idirnáisiúnta na hÉireann 201...
 

Údar: Seirbhísí Idirnáisiúnta

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
Treoirlínte ar úsáid Foirgnimh Scoile taobh amuigh d’Uaireanta Scoile
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Treoirlínte ar úsáid Foirgnimh Scoile taobh amuigh...
 

Údar: an tAonaid Phleanála agus Thógála

 
 
 
Tuarascáil i dtaobh Suirbhéanna Píolótacha Faoi Thosaíochtaí Tuismitheoirí Maidir le Pátrúnacht Bunscoile
Bunoideachas

         download Tuarascáil i dtaobh Suirbhéanna Píolótacha Faoi Th...
 

Údar: Pleanáil Chun Cinn

 
 
 
taifid: 21 to 40 of 40
leathanaigh: First  Previous  | 1 | 2 |

Comhad Cuardach