Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
An Plean Náisiúnta um Chothromas Teachta ar Ardoideachais, 2015-2019
Breisoideachais agus Ardoideachais

         download An Plean Náisiúnta um Chothromas Teachta ar Ardoid...
 

Le hÉifeacht ó: 15/12/2015

Údar: Ardoideachas – Comhionannais Rochtan agus Cháilíochtí

 
 
 
An Straitéis Náisiúnta Cóiríochta do Mhic Léinn
Breisoideachais agus Ardoideachais

         download An Straitéis Náisiúnta Cóiríochta do Mhic Léinn
 

Údar: Ardoideachas – Beartas agus Scileanna

 
 
 
Athbhreithniú ar Mhéid an Ranga i DEIS Uirbeach Banda 1 Bunscoileanna
Bunoideachas

         download Athbhreithniú ar Mhéid an Ranga i DEIS Uirbeach Ba...
 

Le hÉifeacht ó: 28/02/2021

Údar: An Rannóg um Chuimsiú Sóisialta

 
 
 
Athbhreithniú ar Oideachas sa Ghaeltacht
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Athbhreithniú ar Oideachas sa Ghaeltacht
 

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
Athbreithniú Téamach an ECFE ar Pholasaí Oideachais agus Cúraim don Luath-Oíge in Éirinn
Oideachas sna Luathbhlianta

         download Athbreithniú Téamach an ECFE ar Pholasaí Oideachai...
 

Údar: Aonad Pholasaí an Luathoideachais

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
Cairt na nEalaíon san Oideachas
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Cairt na nEalaíon san Oideachas
 

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
Comhairliúchán Poiblí Athbhreithniú ar an Straitéis Oideachais Idirnáisiúnta

         download Comhairliúchán Poiblí Athbhreithniú ar an Straitéi...
 

Údar: Seirbhísí Idirnáisiúnta

 
 
 
Creat don Fhreagairt ar Úsáid Substaintí Neamhcheadaithe san Ardoideachas
Breisoideachais agus Ardoideachais

         download Creat don Fhreagairt ar Úsáid Substaintí Neamhchea...
 

Údar: Ardoideachas – Beartas agus Scileanna

 
 
 
Creat don tSraith Shóisearach
Iarbhunoideachas

         download Creat don tSraith Shóisearach
 

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

 
 
 
Creat don tSraith Shóisearach 2015
Iarbhunoideachas

         download Creat don tSraith Shóisearach 2015
 

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
Critéir agus Nósanna Imeachta Athbhreithnithe chun Bunscoileanna Nua a Bhunú - Tuarascáil an Choimisiúin um Chóiríocht Scoile
Bunoideachas

         download Critéir agus Nósanna Imeachta Athbhreithnithe chun...
 

Údar: an tAonaid Phleanála agus Thógála

 
 
 
DEIS (Comhionannas Deiseanna a Sholáthar i Scoileanna) Plean Gnímh do Chuimsiú OideachaisPlean Gnímh do Chuimsiú Oideachais - Achoimre Feidmhiúcháin
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download DEIS (Comhionannas Deiseanna a Sholáthar i Scoilea...
 
DEIS Comhionannas Deiseanna a Sholáthar i Scoileanna Plean Gnímh do Chuimsiú Oideachais
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download DEIS Comhionannas Deiseanna a Sholáthar i Scoilean...
 
Gnásanna Frithbhulaíochta Bunscoile agus Iar-bhunscoile
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Gnásanna Frithbhulaíochta Bunscoile agus Iar-bhuns...
 

Le hÉifeacht ó: 13/09/2013

Údar: An tAonad Polasaí agus Rialachas Scoileanna

 
 
 
Gnásanna Frithbhulaíochta Bunscoile agus Iar-bhunscoile - Aguisín 1 Teimpléad le haghaidh beartas frithbhulaíochta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Gnásanna Frithbhulaíochta Bunscoile agus Iar-bhuns...
 

Údar: An tAonad Polasaí agus Rialachas Scoileanna

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
Gnásanna Frithbhulaíochta Bunscoile agus Iar-bhunscoile - Aguisín 2 Leideanna praiticiúla ar conas cultúr dearfach scoile a chothú
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Gnásanna Frithbhulaíochta Bunscoile agus Iar-bhuns...
 

Údar: An tAonad Polasaí agus Rialachas Scoileanna

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
Gnásanna Frithbhulaíochta Bunscoile agus Iar-bhunscoile - Aguisín 3 Teimpléad chun iompar bulaíochta a thaifeadadh
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Gnásanna Frithbhulaíochta Bunscoile agus Iar-bhuns...
 

Údar: An tAonad Polasaí agus Rialachas Scoileanna

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
Gnásanna Frithbhulaíochta Bunscoile agus Iar-bhunscoile - Aguisín 4 Seicliosta le haghaidh athbhreithniú bliantúil ar an mbeartas fhrithbhulaíochta agus ar a fheidhmiú
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Gnásanna Frithbhulaíochta Bunscoile agus Iar-bhuns...
 

Údar: An tAonad Polasaí agus Rialachas Scoileanna

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
Idirnáisiúnú Sheirbhísí Oideachais na hÉireann Tuarascáil an Ghrúpa Oibre Idir-rannaigh

         download Idirnáisiúnú Sheirbhísí Oideachais na hÉireann Tua...
 

Údar: Seirbhísí Idirnáisiúnta

 
 
 
Litearthacht agus Uimhearthacht don Fhoghlaim agus don Saol
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Litearthacht agus Uimhearthacht don Fhoghlaim agus...
 

Údar: Polasaí um Churaclam agus Measúnacht

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
taifid: 1 to 20 of 42
leathanaigh: | 1 | 2 | 3 |  Next  Last

Comhad Cuardach