Tuairiscí Cigireachta

Foilsíonn an Chigireacht raon tuarascálacha agus foilseacháin eile chun comhairle agus tacaíocht a thabhairt do scoileanna, don lucht déanta beartas agus don phobal oideachais níos leithne. Seo a leanas na príomhchineálacha d’fhoilseacháin:

 • Tuarascálacha náisiúnta ar ghnéithe éagsúla den chóras scoile: tugann na tuarascálacha seo torthaí agus moltaí a eascraíonn as ár n-anailís ar mheastóireachtaí scoile agus as an taighde a dhéanaimid ar théamaí nó ar ábhair ar leith. Áirítear leo go minic samplaí den dea-chleachtas agus is féidir le scoileanna iad a úsáid chun feabhas a chur ar theagasc agus ar fhoghlaim.
 • Treoracha agus nótaí faisnéise faoin dóigh a ndéanaimid ár gcigireachtaí: tugann siad seo faisnéis ar chineálacha éagsúla de chigireachtaí, amhail Meastóireacht Scoile Uile (WSE), cigireacht ábhair, cigireacht theagmhasach
 • Cód Cleachtais na Cigireachta a leagann amach na caighdeáin atá againn maidir lenár gcuid oibre
 • Nósanna Imeachta maidir le hAthbhreithniú ar Chigireachtaí is féidir le múinteoir nó le Bord Bainistíochta atá míshásta le cigireacht a úsáid
 • Foilseacháin chun tacú le féin-mheastóireacht scoile
 • Oideas: iris acadúil na Roinne Oideachais agus Scileanna. Tá Oideas á fhoilsiú ar bhonn rialta ó 1968.

Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil roinnt foilseachán ar fáil i mBéarla amháin. Féach ar na foilseacháin Bhéarla uile.

Féach Freisin:

Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
Tuarascail an Phríomh-chigire 2001-2004

         download Tuarascail an Phríomh-chigire 2001-2004
 
Meastóireacht na Pleanála i dTríocha Bunscoil
Bunoideachas

         download Meastóireacht na Pleanála i dTríocha Bunscoil
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
Meastóireacht Chur i bhFeidhm an Churaclaim i mBunscoileanna
Bunoideachas

         download Meastóireacht Chur i bhFeidhm an Churaclaim i mBun...
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
Litearthacht agus Uimhearacht i Scoileanna faoi Mhíbhuntáiste: Dúshláin do Mhúinteoirí agus d'Fhoghlaimeoirí: Meastóireacht déanta ag Cigireacht na Roinne Oideachais agus Eolaíochta
Bunoideachas

         download Litearthacht agus Uimhearacht i Scoileanna faoi Mh...
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
Suirbhé na gCustaiméirí - Tuairisc ar shuirbhé chustaiméirí ag MORI na hÉireann ar son Chigireacht na Roinn Oideachais agus Eolaíochta (File Format PDF 1.6MB)

         download Suirbhé na gCustaiméirí - Tuairisc ar shuirbhé chu...
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
Suirbhé um Sholáthar Oideachais don Lucht Siúil Cigireacht na Roinne Oideachais agus Eolaíochta (File Format PDF 1MB)

         download Suirbhé um Sholáthar Oideachais don Lucht Siúil Ci...
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
Tuarascaíl an Choiste Athbhreithnithe ar an Scrúdú le haghaidh Cailíochta sa Ghaeilge Feabhra 2004
Iarbhunoideachas

         download Tuarascaíl an Choiste Athbhreithnithe ar an Scrúdú...
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
SCG, Siollabas Teanga

         download SCG, Siollabas Teanga
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
Cigireacht ar Nuatheangacha: Tuairimí agus Saincheisteanna
Iarbhunoideachas

         download Cigireacht ar Nuatheangacha: Tuairimí agus Sainche...
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
An Scrúdú le hAghaidh Cilíochta sa Ghaeilge (SCG) Lamhleabhar an SCG: Nósanna Imeacha
Primary

         download An Scrúdú le hAghaidh Cilíochta sa Ghaeilge (SCG) ...
 

Údar: Inspectorate

 
 
 
Leathchéad Tuairisc Scoile: a bhfuil le rá ag cigirí
Bunoideachas

         download Leathchéad Tuairisc Scoile: a bhfuil le rá ag cigi...
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
taifid: 61 to 71 of 71
leathanaigh: First  Previous  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Comhad Cuardach