Tuairiscí Cigireachta

Foilsíonn an Chigireacht raon tuarascálacha agus foilseacháin eile chun comhairle agus tacaíocht a thabhairt do scoileanna, don lucht déanta beartas agus don phobal oideachais níos leithne. Seo a leanas na príomhchineálacha d’fhoilseacháin:

 • Tuarascálacha náisiúnta ar ghnéithe éagsúla den chóras scoile: tugann na tuarascálacha seo torthaí agus moltaí a eascraíonn as ár n-anailís ar mheastóireachtaí scoile agus as an taighde a dhéanaimid ar théamaí nó ar ábhair ar leith. Áirítear leo go minic samplaí den dea-chleachtas agus is féidir le scoileanna iad a úsáid chun feabhas a chur ar theagasc agus ar fhoghlaim.
 • Treoracha agus nótaí faisnéise faoin dóigh a ndéanaimid ár gcigireachtaí: tugann siad seo faisnéis ar chineálacha éagsúla de chigireachtaí, amhail Meastóireacht Scoile Uile (WSE), cigireacht ábhair, cigireacht theagmhasach
 • Cód Cleachtais na Cigireachta a leagann amach na caighdeáin atá againn maidir lenár gcuid oibre
 • Nósanna Imeachta maidir le hAthbhreithniú ar Chigireachtaí is féidir le múinteoir nó le Bord Bainistíochta atá míshásta le cigireacht a úsáid
 • Foilseacháin chun tacú le féin-mheastóireacht scoile
 • Oideas: iris acadúil na Roinne Oideachais agus Scileanna. Tá Oideas á fhoilsiú ar bhonn rialta ó 1968.

Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil roinnt foilseachán ar fáil i mBéarla amháin. Féach ar na foilseacháin Bhéarla uile.

Féach Freisin:

Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
Tuarascáil an Phríomhchigire 2005-2008
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Tuarascáil an Phríomhchigire 2005-2008
 
Cuimsiú Daltaí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais acu Treoirlínte Iar-bhunscoile
Iarbhunoideachas

         download Cuimsiú Daltaí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oid...
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
TFC i Scoileanna: Achoimre Staidéir Mheastóireachta na Cigireachta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download TFC i Scoileanna: Achoimre Staidéir Mheastóireacht...
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
Ag Breathnú ar Threoir
Iarbhunoideachas

         download Ag Breathnú ar Threoir
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
Ag Breathnú ar Eacnamaíocht Bhaile
Iarbhunoideachas

         download Ag Breathnú ar Eacnamaíocht Bhaile
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
Ag Breathnú ar Thíreolaíocht
Iarbhunoideachas

         download Ag Breathnú ar Thíreolaíocht
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
Ag Breathnú ar Theicneolaíocht Ábhar (Adhmad) agus Staidéar Foirgníochta
Iarbhunoideachas

         download Ag Breathnú ar Theicneolaíocht Ábhar (Adhmad) agus...
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
Ag Breathnú ar Cheol
Iarbhunoideachas

         download Ag Breathnú ar Cheol
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
Ag Breathnú ar Eolaíocht na Sraithe Sóisearaí
Iarbhunoideachas

         download Ag Breathnú ar Eolaíocht na Sraithe Sóisearaí
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
An Ghaeilge sa Bhunscoil
Bunoideachas

         download An Ghaeilge sa Bhunscoil
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
Foirm Iarratais ar Athbhreithniú ar Chigireacht
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Foirm Iarratais ar Athbhreithniú ar Chigireacht
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
Ag Breathnu ar an nGaeilge sa tSraith Shóisearach
Iarbhunoideachas

         download Ag Breathnu ar an nGaeilge sa tSraith Shóisearach
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
Olltuairisc ar na Coláistí Gaeilge 2007

         download Olltuairisc ar na Coláistí Gaeilge 2007
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
Foilsiú Tuairiscí um Chigieacht Scoileanna -Treoirlínte
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Foilsiú Tuairiscí um Chigieacht Scoileanna -Treoir...
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
Ag Féachaint ar an Stair Múineadh agus Foghlaim na Staire i Scoileanna Iarbhunoideachais
Iarbhunoideachas

         download Ag Féachaint ar an Stair Múineadh agus Foghlaim na...
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
Meastóireacht Ar Ranganna Speisialta Do Dhaltaí A Bhfuil Sain-Neamhoird

         download Meastóireacht Ar Ranganna Speisialta Do Dhaltaí A ...
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
Ag Foghlaim Chun Dul Ag Múineadh - Mic Léinn Ar Chleachtadh Múinteireachta ImBunscoileanna Na hÉireann
Bunoideachas

         download Ag Foghlaim Chun Dul Ag Múineadh - Mic Léinn Ar Ch...
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
An Ghaeilge sna Bunscoileanna: Treochtaí Náisiúnta Fadtéarmacha in Inniúlacht
Bunoideachas

         download An Ghaeilge sna Bunscoileanna: Treochtaí Náisiúnta...
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
Cur Leis an Rath - Measúnacht ar an Teastas Sóisearach Clár Scoile
Iarbhunoideachas

         download Cur Leis an Rath - Measúnacht ar an Teastas Sóisea...
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
Ag Dul i mBun Múinteoireachta
Bunoideachas

         download Ag Dul i mBun Múinteoireachta
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
taifid: 41 to 60 of 71
leathanaigh: First  Previous  | 1 | 2 | 3 | 4 |  Next  Last

Comhad Cuardach