Tuairiscí Cigireachta

Foilsíonn an Chigireacht raon tuarascálacha agus foilseacháin eile chun comhairle agus tacaíocht a thabhairt do scoileanna, don lucht déanta beartas agus don phobal oideachais níos leithne. Seo a leanas na príomhchineálacha d’fhoilseacháin:

 • Tuarascálacha náisiúnta ar ghnéithe éagsúla den chóras scoile: tugann na tuarascálacha seo torthaí agus moltaí a eascraíonn as ár n-anailís ar mheastóireachtaí scoile agus as an taighde a dhéanaimid ar théamaí nó ar ábhair ar leith. Áirítear leo go minic samplaí den dea-chleachtas agus is féidir le scoileanna iad a úsáid chun feabhas a chur ar theagasc agus ar fhoghlaim.
 • Treoracha agus nótaí faisnéise faoin dóigh a ndéanaimid ár gcigireachtaí: tugann siad seo faisnéis ar chineálacha éagsúla de chigireachtaí, amhail Meastóireacht Scoile Uile (WSE), cigireacht ábhair, cigireacht theagmhasach
 • Cód Cleachtais na Cigireachta a leagann amach na caighdeáin atá againn maidir lenár gcuid oibre
 • Nósanna Imeachta maidir le hAthbhreithniú ar Chigireachtaí is féidir le múinteoir nó le Bord Bainistíochta atá míshásta le cigireacht a úsáid
 • Foilseacháin chun tacú le féin-mheastóireacht scoile
 • Oideas: iris acadúil na Roinne Oideachais agus Scileanna. Tá Oideas á fhoilsiú ar bhonn rialta ó 1968.

Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil roinnt foilseachán ar fáil i mBéarla amháin. Féach ar na foilseacháin Bhéarla uile.

Féach Freisin:

Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
Treoir maidir le Cigireachta i Scoileanna in Aonaid Ardtacaíochta, in Aonaid Shainchúraim agus in Ionaid Choinneála do Pháistí
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Treoir maidir le Cigireachta i Scoileanna in Aonai...
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
Treoir maidir le Cigireacht i mBunscoileanna
Bunoideachas

         download Treoir maidir le Cigireacht i mBunscoileanna
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2016

Údar: An Cigireacht

 
 
 
Treoir maidir le Cigireacht in Iar-Bhunscoileanna
Iarbhunoideachas

         download Treoir maidir le Cigireacht in Iar-Bhunscoileanna
 

Le hÉifeacht ó: 01/09/2016

Údar: An Cigireacht

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
Treoirlínte um Fhoilsiú Tuairiscí Cigireachta Scoile
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Treoirlínte um Fhoilsiú Tuairiscí Cigireachta Scoi...
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
Nós Imeachta Athbhreithnithe do Chigireachtaí ar Scoileanna agus ar Mhúinteoirí de réir Alt 13 (9) den Acht Oideachais (1998)
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Nós Imeachta Athbhreithnithe do Chigireachtaí ar S...
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
Cód Cleachtais don Chigireacht
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Cód Cleachtais don Chigireacht
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
Tuairisc Ilchodach ar na Coláistí Gaeilge 2014
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Tuairisc Ilchodach ar na Coláistí Gaeilge 2014
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
Ag Breathnú ar Phleananna Gníomhaíochta le hAghaidh Feabhsúcháin in Iar-Bhunscoileanna DEIS
Iarbhunoideachas

         download Ag Breathnú ar Phleananna Gníomhaíochta le hAghaid...
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
Ag Breathnú ar Phleananna Gníomhaíochta le hAghaidh Feabhsúcháin i mBunscoileanna DEIS
Bunoideachas

         download Ag Breathnú ar Phleananna Gníomhaíochta le hAghaid...
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
Ag Breathnú ar Mhatamaitic: Tuairisc chumaisc atá bunaithe ar thorthaí cigireachtaí ábhair a rinneadh sa Mhatamaitic sa scoilbhliain 2009-2010
Iarbhunoideachas

         download Ag Breathnú ar Mhatamaitic: Tuairisc chumaisc atá ...
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
Tuarascáil an Phríomhchigire 2010-2012

         download Tuarascáil an Phríomhchigire 2010-2012
 
Meastóireacht ar Phróisis Phleanála i mBunscoileanna DEIS
Bunoideachas

         download Meastóireacht ar Phróisis Phleanála i mBunscoilean...
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
Ag Breathnú ar Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte: Teagasc agus Foghlaim in Iar-Bhunscoileanna
Iarbhunoideachas

         download Ag Breathnú ar Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus...
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
Eolaíocht Sa Bhunscoil
Bunoideachas

         download Eolaíocht Sa Bhunscoil
 

Údar: An Cigireacht

Comhaid Ghaolmhara:

 
 
 
Ag Féachaint ar Bhitheolaíocht
Iarbhunoideachas

         download Ag Féachaint ar Bhitheolaíocht
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
Foirm Dhearbhaithe Fíricí An Tuairisce Cigireachta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Foirm Dhearbhaithe Fíricí An Tuairisce Cigireachta
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
Foirm Fhreagartha Scoile Na Tuairisce Cigireachta
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Foirm Fhreagartha Scoile Na Tuairisce Cigireachta
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
Meastóireacht ar Phróisis Phleanála i Iarbhunscoileann DEIS
Iarbhunoideachas

         download Meastóireacht ar Phróisis Phleanála i Iarbhunscoil...
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
Meastóireacht Scoile Uile Bainistíocht, Ceannaireacht agus Foghlaim DRÉACHT-THUAIRISC LE HAGHAIDH DEARBHÚ FÍRICÍ

         download Meastóireacht Scoile Uile Bainistíocht, Ceannairea...
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
Torthaí na Cigireachta Teagmhasaí 2010 Tuairisc ar Theagasc agus ar Fhoghlaim an Bhéarla agus na Matamaitice i mBunscoileanna
Bunoideachas

         download Torthaí na Cigireachta Teagmhasaí 2010 Tuairisc ar...
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
taifid: 21 to 40 of 71
leathanaigh: First  Previous  | 1 | 2 | 3 | 4 |  Next  Last

Comhad Cuardach