Tuairiscí Cigireachta

Foilsíonn an Chigireacht raon tuarascálacha agus foilseacháin eile chun comhairle agus tacaíocht a thabhairt do scoileanna, don lucht déanta beartas agus don phobal oideachais níos leithne. Seo a leanas na príomhchineálacha d’fhoilseacháin:

 • Tuarascálacha náisiúnta ar ghnéithe éagsúla den chóras scoile: tugann na tuarascálacha seo torthaí agus moltaí a eascraíonn as ár n-anailís ar mheastóireachtaí scoile agus as an taighde a dhéanaimid ar théamaí nó ar ábhair ar leith. Áirítear leo go minic samplaí den dea-chleachtas agus is féidir le scoileanna iad a úsáid chun feabhas a chur ar theagasc agus ar fhoghlaim.
 • Treoracha agus nótaí faisnéise faoin dóigh a ndéanaimid ár gcigireachtaí: tugann siad seo faisnéis ar chineálacha éagsúla de chigireachtaí, amhail Meastóireacht Scoile Uile (WSE), cigireacht ábhair, cigireacht theagmhasach
 • Cód Cleachtais na Cigireachta a leagann amach na caighdeáin atá againn maidir lenár gcuid oibre
 • Nósanna Imeachta maidir le hAthbhreithniú ar Chigireachtaí is féidir le múinteoir nó le Bord Bainistíochta atá míshásta le cigireacht a úsáid
 • Foilseacháin chun tacú le féin-mheastóireacht scoile
 • Oideas: iris acadúil na Roinne Oideachais agus Scileanna. Tá Oideas á fhoilsiú ar bhonn rialta ó 1968.

Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil roinnt foilseachán ar fáil i mBéarla amháin. Féach ar na foilseacháin Bhéarla uile.

Féach Freisin:

Teideal
Earnáil
Íoslódáil
 
 
Cigireacht ag Tacú le Scoileanna agus leis an Roinn Eanáir-Márta 2021
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Cigireacht ag Tacú le Scoileanna agus leis an Roin...
 

Le hÉifeacht ó: 19/01/2021

Údar: An Cigireacht

 
 
 
Ag Tacú le Soláthar Sábháilte Scolaíochta 2021
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Ag Tacú le Soláthar Sábháilte Scolaíochta 2021
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
Meastóireacht ar an Tionscadal Múinteoirí Tacaíochta
Bunoideachas

         download Meastóireacht ar an Tionscadal Múinteoirí Tacaíoch...
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
Atosú Scolaíochta Fómhar 2020: Tuairisc ar anailís sonraí ó phríomhoidí
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Atosú Scolaíochta Fómhar 2020: Tuairisc ar anailís...
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
Athbhreithniú ar an soláthar oideachais i scoileanna atá ceangailte le haonaid CAHMS
Iarbhunoideachas

         download Athbhreithniú ar an soláthar oideachais i scoilean...
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
Oideachas STEM 2020: Ag tuairisciú ar chleachtas i gcomhthéacsanna Luathfhoghlama agus Luathchúraim, Bunscoile agus Iar-bhunscoile

         download Oideachas STEM 2020: Ag tuairisciú ar chleachtas i...
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
Foghlaim Dhigiteach 2020: Ag tuairisciú ar an gcleachtas i gComhthéacsanna Luathfhoghlama agus Cúraim, Bunscoile agus Iar-bhunscoile

         download Foghlaim Dhigiteach 2020: Ag tuairisciú ar an gcle...
 

Le hÉifeacht ó: 26/06/2020

Údar: An Cigireacht

 
 
 
Nuatheangacha Iasachta: Tuairisc ar Cháilíocht an Chleachtais
Iarbhunoideachas

         download Nuatheangacha Iasachta: Tuairisc ar Cháilíocht an ...
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
Soláthar Oideachais d'Fhoghlaimeoirí le Neamhord de Chuid Speictream an Uathachais i Ranganna Speisialta Ceangailte le Scoileanna Príomhshrutha in Éirinn
Bunoideachas

         download Soláthar Oideachais d'Fhoghlaimeoirí le Neamhord d...
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
Cinneadh Tuairisce Cuairteanna na Comhchigireachta agus Cuairteanna NEPS ar Shuímh Oideachais in Ionaid Fáiltiú agus Treoshuíomh Éigeandála (EROC)

         download Cinneadh Tuairisce Cuairteanna na Comhchigireachta...
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
Litir Scoileanna Meastóireacht a Thabhairt Isteach ar Sholáthar do Dhaltaí a bhfuil Riachtanais Bhreise agus Speisialta Oideachais acu in Iarbhunscoileanna
Iarbhunoideachas

         download Litir Scoileanna Meastóireacht a Thabhairt Isteach...
 

Le hÉifeacht ó: 05/02/2019

Údar: An Cigireacht

 
 
 
Aguisin 1.9 de Treor Maidir le Cigireachtai in Iar Bhunscoileanna
Iarbhunoideachas

         download Aguisin 1.9 de Treor Maidir le Cigireachtai in Iar...
 

Le hÉifeacht ó: 05/02/2019

Údar: An Cigireacht

 
 
 
Litir chuig scoileanna - Treoir do Chigireachtaí um Chosaint agus Chumhdach Leanaí
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Litir chuig scoileanna - Treoir do Chigireachtaí u...
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
Treoir Samhail um Chosaint Leanaí agus Chigireacht Comhdaigh
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Treoir Samhail um Chosaint Leanaí agus Chigireacht...
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
Treoir don Chigireacht Oideachas Luathbhlianta
Oideachas sna Luathbhlianta

         download Treoir don Chigireacht Oideachas Luathbhlianta
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
Treoir maidir le Cigireachtaí ar Chúrsaí Choláistí Gaeilge
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Treoir maidir le Cigireachtaí ar Chúrsaí Choláistí...
 

Le hÉifeacht ó: 28/05/2019

Údar: An Cigireacht

 
 
 
Tuarascáil an Phríomhchigire Eanáir 2013 - Iúil 2016
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Tuarascáil an Phríomhchigire Eanáir 2013 - Iúil 20...
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
Tuarascáil an Phríomhchigire Eanáir 2013 - Iúil 2016 (Achoimre Fheidhmeach)
Bunoideachas, Iarbhunoideachas

         download Tuarascáil an Phríomhchigire Eanáir 2013 - Iúil 20...
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
Athbhreithniú Ar Chigireachtaí Dírithe Ar Oideachas Sna Luathbhlianta: Aibreán 2016 - Meitheamh 2017
Oideachas sna Luathbhlianta

         download Athbhreithniú Ar Chigireachtaí Dírithe Ar Oideacha...
 

Le hÉifeacht ó: 31/01/2018

Údar: An Cigireacht

 
 
 
Oideachas do Leanaí faoi Choinneáil agus faoi Chúram: Measúnú ar Scoileanna in Aonaid Ardtacaíochta, Aonaid Sainchúraim agus Ionaid Choinneála Leanaí
Iarbhunoideachas

         download Oideachas do Leanaí faoi Choinneáil agus faoi Chúr...
 

Údar: An Cigireacht

 
 
 
taifid: 1 to 20 of 76
leathanaigh: | 1 | 2 | 3 | 4 |  Next  Last

Comhad Cuardach