Meastóireachtaí ar Ionaid Oideachais

Déantar Meastóireachtaí ar Ionaid Oideachais in ionaid amhail ionaid Ógtheagmhála agus in ionaid eile nach scoileanna aitheanta iad. Tá siad cosúil le meastóireachtaí scoile uile. Le linn na gcigireachtaí seo, déanaimid meastóireacht ar cháilíocht bhainistíocht agus cheannaireacht an ionaid, ar cháilíocht an teagaisc, na foghlama agus an mheasúnaithe, agus ar phleanáil agus féinathbhreithniú an ionaid. Soláthraímid aiseolas ó bhéal don fhoireann agus don bhord bainistíochta ag deireadh na gcigireachtaí seo agus soláthraímid tuarascáil phriontáilte a fhoilsítear ar ár suíomh Gréasáin.

Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil roinnt foilseachán ar fáil i mBéarla amháin. Féach ar na foilseacháin Bhéarla uile.

Cigireacht Cuardach