Cigireachtaí ar Chúrsaí Choláistí Gaeilge

Cuireann Cigireacht na Roinne Oideachais agus Scileanna (ROS), ar iarratas na Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, clár bliantúil cigireachta i gcrích ar rogha shamplach de na cúrsaí a eagraíonn coláistí Gaeilge ar leith.  Maireann na cúrsaí Gaeilge seo ar feadh trí seachtaine de ghnáth agus eagraítear iad do scoláirí iarbhunscoile agus do dhaltaí sinsearacha bunscoile le linn mhíonna an tsamhraidh den chuid is mó.

Déantar an chigireacht ar chúrsaí Gaeilge chun cáilíocht an oideachais a chuirtear ar fáil do na scoláirí a dhearbhú agus chun comhairle agus tacaíocht a thabhairt do na múinteoirí, na príomhoidí agus coistí bainistíochta na gcoláistí. Eascraíonn na tuairiscí cigireachta seo as breathnóíreacht an chigire ar theagasc, foghlaim agus imeachtaí cultúrtha, as idirghníomhú le scoláirí, as an gcomhphlé leis an mbainistíocht, agus as iniúchadh ar cháipéisíocht ábhartha. I ndeireadh gach cigireachta, tugann an cigire aiseolas do na múinteoirí agus do phríomhoide an chúrsa Gaeilge maidir le cáilíocht an tsoláthair oideachais sa suíomh.

Bíonn tuairiscí ar chúrsaí a sholáthraíonn coláistí Gaeilge faoi réir ghnáth-nósanna imeachta dearbhú cáilíochta na Cigireachta. Tugtar an dréacht-tuairisc do chathaoirleach choiste stiúrtha an choláiste Gaeilge chun na fíricí inti a sheiceáil. Eisítear an tuairisc dheiridh ansin chun go dtabharfaidh lucht an choláiste freagra uirthi. Foilsítear na leaganacha Gaeilge agus Béarla den tuairisc chigireachta ar an gcúrsa Gaeilge ina dhiaidh sin ar shuíomh gréasáin na Roinne Oideachais agus Scileanna agus ar shuíomh na Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.

DátaUimhir Rolla na ScoileContaeTeidealLeibhéal na ScoileSaghas CigireachtaÁbharÍoslódáil
10/11/2017CGC203GaillimhColáiste Spleodar, Ros Muc, Contae na GaillimheEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste Spleodar, Ros Muc, Contae na Gaillimhe
09/11/2017CGM221CorcaighColáiste Phobal Chléire, Crathach, Oileán Chléire, An Sciobairín, Co. ChorcaíEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste Phobal Chléire, Crathach, Oileán Chléire,...
09/11/2017CGM134Co. ChiarraiColáiste Bhaile an Fhirtéaraigh, Baile an Fhirtéaraigh, Trá Lí, Contae Chiarrai EileColáistí Gaeilgedownload Coláiste Bhaile an Fhirtéaraigh, Baile an Fhirtéar...
09/11/2017CGU212Co. Dhun na nGallColáiste Bhun an Inbhir, Bun an Inbhir, Na Doirí Beaga, Leitir Ceanainn, Contae Dhún na nGallEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste Bhun an Inbhir, Bun an Inbhir, Na Doirí B...
08/11/2017CGU213Co. Dhun na nGallColáiste Mhachaire Rabhartaigh, Gort a'Choirce, Leitir Ceanainn, Contae Dhún na nGallEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste Mhachaire Rabhartaigh, Gort a'Choirce, Le...
06/11/2017CGM133Co. ChiarraiColáiste na Muirí, Muiríoch, Baile na nGall, Trá Lí, Contae ChiarraíEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste na Muirí, Muiríoch, Baile na nGall, Trá L...
06/11/2017CGM021CorcaighNua Choláiste, An Gleann Maighir, Co. ChorcaíEileColáistí Gaeilgedownload Nua Choláiste, An Gleann Maighir, Co. Chorcaí
06/11/2017CGM151CorcaighColáiste na Mumhan, Béal Átha an Ghaorthaidh, Co. ChorcaíEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste na Mumhan, Béal Átha an Ghaorthaidh, Co. ...
06/11/2017CGM041Co. ChiarraiColáiste Bhréanainn, Baile an Bhuinneánaigh, Contae ChiarraíEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste Bhréanainn, Baile an Bhuinneánaigh, Conta...
27/10/2017CGC241Co. MhaigheoColáiste ACLA, Dubh Éige, Acaill, Co. Mhuigh EoEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste ACLA, Dubh Éige, Acaill, Co. Mhuigh Eo
27/10/2017CGC205GaillimhColáiste Spleodar- Leitir Móir, Teach Phuirséil, Bóthar an Chairn Mhóir, Uarán Mór, Co. na GaillimheEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste Spleodar- Leitir Móir, Teach Phuirséil, B...
24/10/2017CGL092Co. na MiColáiste na bhFiann, Ráth Chairn, Áth Buí, Contae na MíEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste na bhFiann, Ráth Chairn, Áth Buí, Contae ...
24/10/2017CGU031Co. Dhun na nGallColáiste Bhríde, Rann na Feirste, Anagaire, Leitir Ceannain, Contae Dhún na nGallEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste Bhríde, Rann na Feirste, Anagaire, Leitir...
24/10/2017CGU241Co. Dhun na nGallColáiste an Phiarsaigh, Dún Lúíche, Contae Dhún na nGallEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste an Phiarsaigh, Dún Lúíche, Contae Dhún na...
27/03/2017CGM151CorcaighColáíste na Mumhan, Béal átha an Ghaorthaidh, Co. ChorcaíEileColáistí Gaeilgedownload Coláíste na Mumhan, Béal átha an Ghaorthaidh, Co. ...
24/03/2017CGU101Dún na nGallColáiste Árainn Mhór, Árainn Mhór, Contae Dhún na nGallEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste Árainn Mhór, Árainn Mhór, Contae Dhún na ...
10/03/2017CGM181Port LáirgeColáíste na Rinne, Rinn ua gCuanach, Contae Phort LáirgeEileColáistí Gaeilgedownload Coláíste na Rinne, Rinn ua gCuanach, Contae Phort ...
01/02/2017CGC081GaillimhColáiste Chamuis, Ros a Mhíl, Coláiste Chamuis, Aille, Indreabhán, Co. na GaillimheEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste Chamuis, Ros a Mhíl, Coláiste Chamuis, Ai...
26/01/2017CGM135CiarraíColáiste Chorca Dhuibhne, Ceann Trá, Trá Lí, Co. ChiarraíEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste Chorca Dhuibhne, Ceann Trá, Trá Lí, Co. C...
10/01/2017CGU091Dún na nGallColáiste Mhuire Loch an lúir, Leitir CeanainnEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste Mhuire Loch an lúir, Leitir Ceanainn
taifid: 61 to 80 of 99
leathanaigh: First  Previous  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  Next  Last

Cigireacht Cuardach