Cigireachtaí ar Chúrsaí Choláistí Gaeilge

Cuireann Cigireacht na Roinne Oideachais agus Scileanna (ROS), ar iarratas na Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, clár bliantúil cigireachta i gcrích ar rogha shamplach de na cúrsaí a eagraíonn coláistí Gaeilge ar leith.  Maireann na cúrsaí Gaeilge seo ar feadh trí seachtaine de ghnáth agus eagraítear iad do scoláirí iarbhunscoile agus do dhaltaí sinsearacha bunscoile le linn mhíonna an tsamhraidh den chuid is mó.

Déantar an chigireacht ar chúrsaí Gaeilge chun cáilíocht an oideachais a chuirtear ar fáil do na scoláirí a dhearbhú agus chun comhairle agus tacaíocht a thabhairt do na múinteoirí, na príomhoidí agus coistí bainistíochta na gcoláistí. Eascraíonn na tuairiscí cigireachta seo as breathnóíreacht an chigire ar theagasc, foghlaim agus imeachtaí cultúrtha, as idirghníomhú le scoláirí, as an gcomhphlé leis an mbainistíocht, agus as iniúchadh ar cháipéisíocht ábhartha. I ndeireadh gach cigireachta, tugann an cigire aiseolas do na múinteoirí agus do phríomhoide an chúrsa Gaeilge maidir le cáilíocht an tsoláthair oideachais sa suíomh.

Bíonn tuairiscí ar chúrsaí a sholáthraíonn coláistí Gaeilge faoi réir ghnáth-nósanna imeachta dearbhú cáilíochta na Cigireachta. Tugtar an dréacht-tuairisc do chathaoirleach choiste stiúrtha an choláiste Gaeilge chun na fíricí inti a sheiceáil. Eisítear an tuairisc dheiridh ansin chun go dtabharfaidh lucht an choláiste freagra uirthi. Foilsítear na leaganacha Gaeilge agus Béarla den tuairisc chigireachta ar an gcúrsa Gaeilge ina dhiaidh sin ar shuíomh gréasáin na Roinne Oideachais agus Scileanna agus ar shuíomh na Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.

DátaUimhir Rolla na ScoileContaeTeidealLeibhéal na ScoileSaghas CigireachtaÁbharÍoslódáil
11/10/2018CGC201GaillimhColáiste Spleodar- Chorr na Móna, Halla an Phobail, Conamara, Contae na GaillimheEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste Spleodar- Chorr na Móna, Halla an Phobail...
11/10/2018CGC221Co. MhaigheoColáiste Mhuigheo, An Cheathrú Thaidhg, Béal an Átha, Contae Mhaigh EoEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste Mhuigheo, An Cheathrú Thaidhg, Béal an Át...
11/10/2018CGU101Co. Dhun na nGallColáiste Árainn Mhór, Árainn Mhór, Contae Dhún na nGallEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste Árainn Mhór, Árainn Mhór, Contae Dhún na ...
10/10/2018CGM134Co. ChiarraiColáiste Bhaile an Fhirtéaraigh, Baile an Fhirtéaraigh, Trá Lí, Contae ChiarraíEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste Bhaile an Fhirtéaraigh, Baile an Fhirtéar...
05/10/2018CGC051GaillimhColáiste Chonnacht, An Spideál, Contae na Gaillimhe EileColáistí Gaeilgedownload Coláiste Chonnacht, An Spideál, Contae na Gaillimh...
04/10/2018CGU213Co. Dhun na nGallColáiste Mhachaire Rabhartaigh, Gort a' Choirce, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGallEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste Mhachaire Rabhartaigh, Gort a' Choirce, L...
04/10/2018CGU031Co. Dhun na nGallColáiste Bhríde, Rann na Feirste, Anagaire, Co. Dhún na nGallEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste Bhríde, Rann na Feirste, Anagaire, Co. Dh...
02/02/2018CGC171GaillimhColáiste Chiaráin, An Crompán, An Cheathrú Rua, Contae na GaillimheEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste Chiaráin, An Crompán, An Cheathrú Rua, Co...
11/01/2018CGC021GaillimhColáiste Lurgan, Indreabhán, Contae na GaillimheEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste Lurgan, Indreabhán, Contae na Gaillimhe
09/01/2018CGC011GaillimhColáiste Uí Chadhain, Baile na hAbhann Theas, Na Minna, Contae na GaillimheEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste Uí Chadhain, Baile na hAbhann Theas, Na M...
14/12/2017CGC091Co. na MiColáiste na bhFiann, Ionad Óige na hÉireann, Droim Rí, Contae na MíEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste na bhFiann, Ionad Óige na hÉireann, Droim...
04/12/2017CGC101GaillimhColáiste Sheosaimh, Scoil Phobail Mhic Dara, Carna, Contae na GaillimheEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste Sheosaimh, Scoil Phobail Mhic Dara, Carna...
01/12/2017CGC281GaillimhColáiste Ó Díreáin, Fearann an Choirce, Inis Mór, Contae na GaillimheEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste Ó Díreáin, Fearann an Choirce, Inis Mór, ...
30/11/2017CGU091Co. Dhun na nGallColáiste Mhuire, Loch an Iúir, Anagaire, Contae Dhún na nGallEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste Mhuire, Loch an Iúir, Anagaire, Contae Dh...
30/11/2017CGC131GaillimhColáiste Laichtín, Inis Oírr, Oileáin Árann, Contae na GaillimheEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste Laichtín, Inis Oírr, Oileáin Árann, Conta...
29/11/2017CGM181Port LairgeColáiste na Rinne, An Rinn, Dún Garbhán, Contae Phort LáirgeEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste na Rinne, An Rinn, Dún Garbhán, Contae Ph...
27/11/2017CGU093Co. Dhun na nGallColáiste na bhFiann, Ionad Naomh Pádraig, Dobhar, Leitir Ceanainn, Contae Dhún na nGallEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste na bhFiann, Ionad Naomh Pádraig, Dobhar, ...
27/11/2017CGC121GaillimhColáiste Cholumba, An Cheathrú Rua, Contae na GaillimheEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste Cholumba, An Cheathrú Rua, Contae na Gail...
24/11/2017CGC122GaillimhColáiste na nOileán, Tír an Fhia, Leitir Móir, Contae na GaillimheEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste na nOileán, Tír an Fhia, Leitir Móir, Con...
20/11/2017CGC082GaillimhColáiste Chamuis, Camus, Contae na GaillimheEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste Chamuis, Camus, Contae na Gaillimhe
taifid: 41 to 60 of 99
leathanaigh: First  Previous  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  Next  Last

Cigireacht Cuardach