Cigireachtaí ar Chúrsaí Choláistí Gaeilge

Cuireann Cigireacht na Roinne Oideachais agus Scileanna (ROS), ar iarratas na Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, clár bliantúil cigireachta i gcrích ar rogha shamplach de na cúrsaí a eagraíonn coláistí Gaeilge ar leith.  Maireann na cúrsaí Gaeilge seo ar feadh trí seachtaine de ghnáth agus eagraítear iad do scoláirí iarbhunscoile agus do dhaltaí sinsearacha bunscoile le linn mhíonna an tsamhraidh den chuid is mó.

Déantar an chigireacht ar chúrsaí Gaeilge chun cáilíocht an oideachais a chuirtear ar fáil do na scoláirí a dhearbhú agus chun comhairle agus tacaíocht a thabhairt do na múinteoirí, na príomhoidí agus coistí bainistíochta na gcoláistí. Eascraíonn na tuairiscí cigireachta seo as breathnóíreacht an chigire ar theagasc, foghlaim agus imeachtaí cultúrtha, as idirghníomhú le scoláirí, as an gcomhphlé leis an mbainistíocht, agus as iniúchadh ar cháipéisíocht ábhartha. I ndeireadh gach cigireachta, tugann an cigire aiseolas do na múinteoirí agus do phríomhoide an chúrsa Gaeilge maidir le cáilíocht an tsoláthair oideachais sa suíomh.

Bíonn tuairiscí ar chúrsaí a sholáthraíonn coláistí Gaeilge faoi réir ghnáth-nósanna imeachta dearbhú cáilíochta na Cigireachta. Tugtar an dréacht-tuairisc do chathaoirleach choiste stiúrtha an choláiste Gaeilge chun na fíricí inti a sheiceáil. Eisítear an tuairisc dheiridh ansin chun go dtabharfaidh lucht an choláiste freagra uirthi. Foilsítear na leaganacha Gaeilge agus Béarla den tuairisc chigireachta ar an gcúrsa Gaeilge ina dhiaidh sin ar shuíomh gréasáin na Roinne Oideachais agus Scileanna agus ar shuíomh na Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.

DátaUimhir Rolla na ScoileContaeTeidealLeibhéal na ScoileSaghas CigireachtaÁbharÍoslódáil
21/12/2018CGC011GaillimhColáiste Uí Chadhain,,Baile na hAbhann Theas, Na Minna, Contae na GaillimheEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste Uí Chadhain,,Baile na hAbhann Theas, Na M...
11/12/2018CGC202GaillimhColáiste Spleodar- Leitir Mealláin, Conamara, Contae na GaillimheEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste Spleodar- Leitir Mealláin, Conamara, Cont...
03/12/2018CGM020CorcaighCólaiste Cúram, Cnoc an Dúin, Baile Mhic Óda, Co.Chorcaí EileColáistí Gaeilgedownload Cólaiste Cúram, Cnoc an Dúin, Baile Mhic Óda, Co.C...
29/11/2018CGC122GaillimhColáiste na nOileán, Tír an Fhia, Leitir Móir, Co. na Gaillimhe EileColáistí Gaeilgedownload Coláiste na nOileán, Tír an Fhia, Leitir Móir, Co....
28/11/2018CGU091Co. Dhun na nGallColáiste Mhuire, Loch an Iúir, Anagaire, Leitir Ceannnain, Contae Dhún na nGallEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste Mhuire, Loch an Iúir, Anagaire, Leitir Ce...
26/11/2018CGU191Co. Dhun na nGallColáiste Chara, Cill Cartha, Contae Dhún na nGallEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste Chara, Cill Cartha, Contae Dhún na nGall
16/11/2018CGL234Co. na MiColáiste na bhFiann, Ionad Óige na hÉireann, Droim Rí, Co. na MíEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste na bhFiann, Ionad Óige na hÉireann, Droim...
16/11/2018CGC101GaillimhColáiste Sheosaimh, Ionad Pobail Chill Chiaráin, Cill Chiaráin, Co. Na GaillimheEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste Sheosaimh, Ionad Pobail Chill Chiaráin, C...
15/11/2018CGU111Co. Dhun na nGallColáiste Aodh Mhic Bricne, An Cheapach, Teileann, An Charraig, Contae Dhún na nGallEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste Aodh Mhic Bricne, An Cheapach, Teileann, ...
14/11/2018CGC181Co. MhaigheoColáiste Uisce, Cuan Eilí, An Clochar, Béal an Átha, Co. Mhaigh EoEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste Uisce, Cuan Eilí, An Clochar, Béal an Áth...
07/11/2018CGC021GaillimhColáiste Lurgan, Indreabhán, Co. na GaillimheEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste Lurgan, Indreabhán, Co. na Gaillimhe
26/10/2018CGM181Port LairgeColáiste na Rinne, An Rinn, Dún Garbhán, Contae Phort LáirgeEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste na Rinne, An Rinn, Dún Garbhán, Contae Ph...
25/10/2018CGM041Co. ChiarraiColáiste Bhréanainn, Baile an Bhuinnéanaigh, Contae ChiarraíEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste Bhréanainn, Baile an Bhuinnéanaigh, Conta...
25/10/2018CGM151CorcaighColáiste na Mumhan, Béal Átha an Ghaorthaigh, Contae ChorcaíEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste na Mumhan, Béal Átha an Ghaorthaigh, Cont...
24/10/2018CGC171GaillimhColáiste Chiaráin, An Crompán, An Cheathrú Rua, Co. Na GaillimheColáistí Gaeilgedownload Coláiste Chiaráin, An Crompán, An Cheathrú Rua, Co...
19/10/2018CGC241Co. MhaigheoColáiste Acla, Dubh Éige, Acaill, Contae Maigh EoEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste Acla, Dubh Éige, Acaill, Contae Maigh Eo
18/10/2018CGC130GaillimhColáiste Gaeilge Inis Meáin, Inis Meáin, Oileáin Árann, Co. na GaillimheEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste Gaeilge Inis Meáin, Inis Meáin, Oileáin Á...
16/10/2018CGC081GaillimhColáiste Chamuis, Indreabhán, Contae na GaillimheEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste Chamuis, Indreabhán, Contae na Gaillimhe
16/10/2018CGM021CorcaighColáiste Gleann Maghair, Gaelachas Teoranta, Gleann Maghair, Co. ChorcaíEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste Gleann Maghair, Gaelachas Teoranta, Glean...
16/10/2018CGC091GaillimhColáiste na bhFiann- Rosmuc, Rosmuc, Co. na GaillimheEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste na bhFiann- Rosmuc, Rosmuc, Co. na Gailli...
taifid: 21 to 40 of 99
leathanaigh: First  Previous  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  Next  Last

Cigireacht Cuardach