Cigireachtaí ar Chúrsaí Choláistí Gaeilge

Cuireann Cigireacht na Roinne Oideachais agus Scileanna (ROS), ar iarratas na Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, clár bliantúil cigireachta i gcrích ar rogha shamplach de na cúrsaí a eagraíonn coláistí Gaeilge ar leith.  Maireann na cúrsaí Gaeilge seo ar feadh trí seachtaine de ghnáth agus eagraítear iad do scoláirí iarbhunscoile agus do dhaltaí sinsearacha bunscoile le linn mhíonna an tsamhraidh den chuid is mó.

Déantar an chigireacht ar chúrsaí Gaeilge chun cáilíocht an oideachais a chuirtear ar fáil do na scoláirí a dhearbhú agus chun comhairle agus tacaíocht a thabhairt do na múinteoirí, na príomhoidí agus coistí bainistíochta na gcoláistí. Eascraíonn na tuairiscí cigireachta seo as breathnóíreacht an chigire ar theagasc, foghlaim agus imeachtaí cultúrtha, as idirghníomhú le scoláirí, as an gcomhphlé leis an mbainistíocht, agus as iniúchadh ar cháipéisíocht ábhartha. I ndeireadh gach cigireachta, tugann an cigire aiseolas do na múinteoirí agus do phríomhoide an chúrsa Gaeilge maidir le cáilíocht an tsoláthair oideachais sa suíomh.

Bíonn tuairiscí ar chúrsaí a sholáthraíonn coláistí Gaeilge faoi réir ghnáth-nósanna imeachta dearbhú cáilíochta na Cigireachta. Tugtar an dréacht-tuairisc do chathaoirleach choiste stiúrtha an choláiste Gaeilge chun na fíricí inti a sheiceáil. Eisítear an tuairisc dheiridh ansin chun go dtabharfaidh lucht an choláiste freagra uirthi. Foilsítear na leaganacha Gaeilge agus Béarla den tuairisc chigireachta ar an gcúrsa Gaeilge ina dhiaidh sin ar shuíomh gréasáin na Roinne Oideachais agus Scileanna agus ar shuíomh na Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta.

DátaUimhir Rolla na ScoileContaeTeidealLeibhéal na ScoileSaghas CigireachtaÁbharÍoslódáil
14/11/2019CGM131Co. ChiarraiColáistí Corca Dhuibhne-Feothanach Halla na Feothanaí Corca Dhuibhne Contae ChiarraíEileColáistí Gaeilgedownload Coláistí Corca Dhuibhne-Feothanach Halla na Feotha...
11/11/2019CGC281GaillimhColáiste Ó Direáin, Fearann an Choirce , Cill Rónáin,Inis Mór Árann,Contae na GaillimheEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste Ó Direáin, Fearann an Choirce , Cill Róná...
06/11/2019CGC122GaillimhColáiste na nOileán, Tír an Fhia, Leitir Mór, Contae na GaillimheEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste na nOileán, Tír an Fhia, Leitir Mór, Cont...
06/11/2019CGM132Co. ChiarraiColáistí Chorca Dhuibhne-Mínáirde, An Mhín Aird, Lios Pól, Trá Lí, Co. Chiarraí EileColáistí Gaeilgedownload Coláistí Chorca Dhuibhne-Mínáirde, An Mhín Aird, L...
06/11/2019CGU241Co. Dhun na nGallColáiste an Phiarsaigh, Dún Lúiche, Contae Dhún na nGallEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste an Phiarsaigh, Dún Lúiche, Contae Dhún na...
06/11/2019CGU211Co. Dhun na nGallColáiste Chú Chulainn, Ionad Pobail Chnoc Fola, Gaoth Dobhair, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall EileColáistí Gaeilgedownload Coláiste Chú Chulainn, Ionad Pobail Chnoc Fola, Ga...
22/10/2019CGM041Co. ChiarraiColáiste Bhréanainn, Bóthar na nDúbhach, Baile an Bhuinneánaigh, Co. ChiarraíEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste Bhréanainn, Bóthar na nDúbhach, Baile an ...
22/10/2019CGU093Co. Dhun na nGallColáiste na bhFiann, Ionad Naomh Pádraig, Dobhar, Leitir Ceanainn, Contae Dhún na nGallEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste na bhFiann, Ionad Naomh Pádraig, Dobhar, ...
21/10/2019CGC202GaillimhColáiste Spleodar Leitir Mealláin, Leitir Mealláin, Co na GaillimheEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste Spleodar Leitir Mealláin, Leitir Mealláin...
21/10/2019CGM151CorcaighColáiste na Mumhan, Béal Átha an Ghaorthaigh, Contae ChorcaíEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste na Mumhan, Béal Átha an Ghaorthaigh, Cont...
17/06/2019CGM136Co. ChiarraiColáistí Chorca Dhuibhne- Íde, Baile an Ghóilín, Daingean Uí Chúis, Contae ChiarraíEileColáistí Gaeilgedownload Coláistí Chorca Dhuibhne- Íde, Baile an Ghóilín, D...
21/12/2018CGC011GaillimhColáiste Uí Chadhain,,Baile na hAbhann Theas, Na Minna, Contae na GaillimheEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste Uí Chadhain,,Baile na hAbhann Theas, Na M...
11/12/2018CGC202GaillimhColáiste Spleodar- Leitir Mealláin, Conamara, Contae na GaillimheEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste Spleodar- Leitir Mealláin, Conamara, Cont...
03/12/2018CGM020CorcaighCólaiste Cúram, Cnoc an Dúin, Baile Mhic Óda, Co.Chorcaí EileColáistí Gaeilgedownload Cólaiste Cúram, Cnoc an Dúin, Baile Mhic Óda, Co.C...
29/11/2018CGC122GaillimhColáiste na nOileán, Tír an Fhia, Leitir Móir, Co. na Gaillimhe EileColáistí Gaeilgedownload Coláiste na nOileán, Tír an Fhia, Leitir Móir, Co....
28/11/2018CGU091Co. Dhun na nGallColáiste Mhuire, Loch an Iúir, Anagaire, Leitir Ceannnain, Contae Dhún na nGallEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste Mhuire, Loch an Iúir, Anagaire, Leitir Ce...
26/11/2018CGU191Co. Dhun na nGallColáiste Chara, Cill Cartha, Contae Dhún na nGallEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste Chara, Cill Cartha, Contae Dhún na nGall
16/11/2018CGL234Co. na MiColáiste na bhFiann, Ionad Óige na hÉireann, Droim Rí, Co. na MíEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste na bhFiann, Ionad Óige na hÉireann, Droim...
16/11/2018CGC101GaillimhColáiste Sheosaimh, Ionad Pobail Chill Chiaráin, Cill Chiaráin, Co. Na GaillimheEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste Sheosaimh, Ionad Pobail Chill Chiaráin, C...
15/11/2018CGU111Co. Dhun na nGallColáiste Aodh Mhic Bricne, An Cheapach, Teileann, An Charraig, Contae Dhún na nGallEileColáistí Gaeilgedownload Coláiste Aodh Mhic Bricne, An Cheapach, Teileann, ...
taifid: 1 to 20 of 90
leathanaigh: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  Next  Last

Cigireacht Cuardach