Cigireachtaí Teagmhasacha

Cigireachtaí teagmhasacha (neamhfhógartha) i mbunscoileanna agus in iarbhunscoileanna agus in ionaid oideachais.

Díríonn formhór na gcigireachtaí seo ar cháilíocht an teagaisc agus na foghlama i seomraí ranga agus i suímh eile. Ag deireadh na cigireachta teagmhasaí, soláthraímid aiseolas ó bhéal agus moltaí do phríomhoide na scoile. Uaireanta, úsáidimid na cigireachtaí seo chun scrúdú a dhéanamh ar ghnéithe eile d'obair na scoile nó an ionaid