Cigireacht Théamach

Úsáidtear Cigireachtaí Speisialaithe nó Téamacha nuair atáimid ag iarraidh scrúdú a dhéanamh ar theagasc ábhair nó saincheiste ar leith sa chóras oideachais. Bíonn béim láidir ar thaighde i gceist leis na cigireachtaí seo go minic. Mar shampla, d’úsáideamar cigireachtaí speisialaithe chun scrúdú a dhéanamh ar shaincheisteanna i scoileanna DEIS; d’úsáideamar iad freisin nuair a rinneamar taighde ar theagasc an Bhéarla mar Theanga Bhreise (EAL). De ghnáth, soláthraímid aiseolas ó bhéal agus tuarascáil i scríbhinn don scoil nó don ionad agus is minic a sholáthraímid tuarascáil náisiúnta ina ndéantar achoimre ar na treochtaí ginearálta atá aitheanta againn.

Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil roinnt foilseachán ar fáil i mBéarla amháin. Féach ar na foilseacháin Bhéarla uile.

Cigireacht Cuardach