Cigireacht atá dírithe ar an Oideachas sna Luathbhlianta

Cigireacht atá dírithe ar an Oideachas sna Luathbhlianta

Déantar Cigireachtaí atá dírithe ar an Oideachas sna Luathbhlianta i seirbhísí luathbhlianta atá rannpháirteach i gClár Cúram agus Oideachas na Luathóige. Is clár é seo lena soláthraítear tréimhse chúram agus oideachas Luathóige saor in aisce do leanaí roimh dóibh tosú ar an scoil.

Le linn na gcigireachtaí seo déanaimid measúnú ar cháilíocht nádúr, raon agus oiriúnacht na n-eispéireas luathoideachais do leanaí a ghlacann páirt i gClár Cúram agus Oideachas na Luathóige. Is í príomhghníomhaíocht nacigireachta atá dírithe ar an Oideachas sna Luathbhlianta ná go bhféachann an cigire ar phróisis agus ar chleachtais a bhaineann le foghlaim na leanaí i seomra nó i limistéar foghlama amháin nó níos mó díobh, sa suíomh luathbhlianta.

I ndeireadh gach cigireachta tugaimid aiseolas do na cleachtóirí agus d’úinéirí/bainisteoirí (má tá siad ar fáil) luathbhlianta maidir le cáilíocht soláthar oideachais sa suíomh. Ina dhiaidh sin seolaimid tuarascáil i scríbhinn chuig an réamhscoil a ndearnadh cigireacht uirthi. Sa tuarascáil seo mínítear torthaí na cigireachta agus tugtar comhairle i dtaobh tuilleadh forbartha a dhéanamh, nó feabhas a chur, ar an soláthar oideachais sa suíomh. Foilsítear tuarascáil na cigireachta ar ár suíomh gréasáin agus ar shuíomh na Roinne Leanaí agus Gnóthaí Óige.

Léargas – Cáilíocht san Oideachas Luathbhlianta

Léargas, sraith de sheimineáir ghréasáin

DátaUimhir Rolla na ScoileContaeTeidealLeibhéal na ScoileSaghas CigireachtaÁbharÍoslódáil
22/12/201609CW0009 CeatharlachNaíonra Ghráig Chuilinn, Graiguecullen Leisure Centre, Graiguecullen, Co CarlowOideachas sna LuathbhliantaCigearachtaí Oideachas-dhírithe ar na Luathbhlianta (COL)download Naíonra Ghráig Chuilinn, Graiguecullen Leisure Cen...
10/11/201609GY0008GaillimhAn Teach Spraoi Naíonra Teo, Gaelscoil Riada, Baile Átha na Rí, Contae na GaillimheOideachas sna LuathbhliantaCigearachtaí Oideachas-dhírithe ar na Luathbhlianta (COL)download An Teach Spraoi Naíonra Teo, Gaelscoil Riada, Bail...
20/05/201609WD0039Port LáirgeNaíonra an tSean Phobail, Lios na Sióg, Baile Mhic Airt, An Sean Phobal, Dún Garbhán, Contae Phort LáirgeOideachas sna LuathbhliantaCigearachtaí Oideachas-dhírithe ar na Luathbhlianta (COL)download Naíonra an tSean Phobail, Lios na Sióg, Baile Mhic...
12/05/201609GY0194GaillimhNaíonra an Chnoic, Tír an Fhia, Leitir Mór, Contae na GaillimheOideachas sna LuathbhliantaCigearachtaí Oideachas-dhírithe ar na Luathbhlianta (COL)download Naíonra an Chnoic, Tír an Fhia, Leitir Mór, Contae...
12/05/201613CC0450CorcaighNaíonra na Spideoga Óga, Gaelscoil Uí Riordáin, Baile an Chollaigh, Co. ChorcaíOideachas sna LuathbhliantaCigearachtaí Oideachas-dhírithe ar na Luathbhlianta (COL)download Naíonra na Spideoga Óga, Gaelscoil Uí Riordáin, Ba...
09/05/201609DL0073Dún na nGallNaíonra Loch an Iúir, Coláiste na Gaeilge, Loch an Iúir, Anagaire, Leitir Ceanainn, Co Dhún na nGallOideachas sna LuathbhliantaCigearachtaí Oideachas-dhírithe ar na Luathbhlianta (COL)download Naíonra Loch an Iúir, Coláiste na Gaeilge, Loch an...
taifid: 41 to 46 of 46
leathanaigh: First  Previous  | 1 | 2 | 3 |

Cigireacht Cuardach