Cigireacht atá dírithe ar an Oideachas sna Luathbhlianta

Cigireacht atá dírithe ar an Oideachas sna Luathbhlianta

Déantar Cigireachtaí atá dírithe ar an Oideachas sna Luathbhlianta i seirbhísí luathbhlianta atá rannpháirteach i gClár Cúram agus Oideachas na Luathóige. Is clár é seo lena soláthraítear tréimhse chúram agus oideachas Luathóige saor in aisce do leanaí roimh dóibh tosú ar an scoil.

Le linn na gcigireachtaí seo déanaimid measúnú ar cháilíocht nádúr, raon agus oiriúnacht na n-eispéireas luathoideachais do leanaí a ghlacann páirt i gClár Cúram agus Oideachas na Luathóige. Is í príomhghníomhaíocht nacigireachta atá dírithe ar an Oideachas sna Luathbhlianta ná go bhféachann an cigire ar phróisis agus ar chleachtais a bhaineann le foghlaim na leanaí i seomra nó i limistéar foghlama amháin nó níos mó díobh, sa suíomh luathbhlianta.

I ndeireadh gach cigireachta tugaimid aiseolas do na cleachtóirí agus d’úinéirí/bainisteoirí (má tá siad ar fáil) luathbhlianta maidir le cáilíocht soláthar oideachais sa suíomh. Ina dhiaidh sin seolaimid tuarascáil i scríbhinn chuig an réamhscoil a ndearnadh cigireacht uirthi. Sa tuarascáil seo mínítear torthaí na cigireachta agus tugtar comhairle i dtaobh tuilleadh forbartha a dhéanamh, nó feabhas a chur, ar an soláthar oideachais sa suíomh. Foilsítear tuarascáil na cigireachta ar ár suíomh gréasáin agus ar shuíomh na Roinne Leanaí agus Gnóthaí Óige.

Léargas – Cáilíocht san Oideachas Luathbhlianta

Léargas, sraith de sheimineáir ghréasáin

DátaUimhir Rolla na ScoileContaeTeidealLeibhéal na ScoileSaghas CigireachtaÁbharÍoslódáil
12/06/201809WX0018_IVCo. Loch GarmanNaíonra Loch Garman 89 Eiscir na Giúise, Cnoc an tSamhraidh, Loch GarmanOideachas sna LuathbhliantaCigearachtaí Oideachas-dhírithe ar na Luathbhlianta (COL)download Naíonra Loch Garman 89 Eiscir na Giúise, Cnoc an t...
12/06/201809CC0139_IVCorcaighNaíonra Thomáis Daibhís, f/ch Ionad Spóirt CLG,Carrigoon,Magh Eala,Contae Chorcaigh.Oideachas sna LuathbhliantaCigearachtaí Oideachas-dhírithe ar na Luathbhlianta (COL)download Naíonra Thomáis Daibhís, f/ch Ionad Spóirt CLG,Car...
12/06/201812WW0204_IVCo. Chill MantainAn Scoil Bheag 39A Bóthar Loch Garman, An tInbhear Mór Contae Chill MhantáinOideachas sna LuathbhliantaCigearachtaí Oideachas-dhírithe ar na Luathbhlianta (COL)download An Scoil Bheag 39A Bóthar Loch Garman, An tInbhear...
13/04/201809WW0140_IVCo. Chill MantainNaíonra Leacain Lacken, Blessington, Co. WicklowOideachas sna LuathbhliantaCigearachtaí Oideachas-dhírithe ar na Luathbhlianta (COL)download Naíonra Leacain Lacken, Blessington, Co. Wicklow
13/04/201809TN0040_IVCo. Thiobrad ArannNaíonra Dhúrlas Éile Oideachas sna LuathbhliantaCigearachtaí Oideachas-dhírithe ar na Luathbhlianta (COL)download Naíonra Dhúrlas Éile
13/04/201811LH0138_IVCo. LuNaíonra Oiriall 10 The Forge, Dunleer, County Louth 10 An Chéarta, Dún Léire, Contae and LúrOideachas sna LuathbhliantaCigearachtaí Oideachas-dhírithe ar na Luathbhlianta (COL)download Naíonra Oiriall 10 The Forge, Dunleer, County Lout...
09/03/201812WW0198Co. Chill MantainNaíonra ag Gaelscoil Uí Chéadaigh Bóthar Vevay Bré Contae Chill MhantáinOideachas sna LuathbhliantaCigearachtaí Oideachas-dhírithe ar na Luathbhlianta (COL)download Naíonra ag Gaelscoil Uí Chéadaigh Bóthar Vevay Bré...
05/02/201809DL0055_IVCo. Dhun na nGallNaoínra An Choimín Baile Uí Chiarragáin, An Clochán, Leifear, Co. Dhún na nGallOideachas sna LuathbhliantaCigearachtaí Oideachas-dhírithe ar na Luathbhlianta (COL)download Naoínra An Choimín Baile Uí Chiarragáin, An Clochá...
20/12/201709DL0066Co. Dhun na nGallNaíonra Chnoc an Fhola "Comhar Naíonra na Gaeltachta Teoranta,23 Carraig a’ Seascain, Na Doirí Beaga,Leitir Ceanainn Contae Dhún na nGallOideachas sna LuathbhliantaCigearachtaí Oideachas-dhírithe ar na Luathbhlianta (COL)download Naíonra Chnoc an Fhola  "Comhar Naíonra na Gaeltac...
04/12/201709MH0107Co. na MiNaíonra Éanna Bothar na Troime An Uaimh Contae na MíOideachas sna LuathbhliantaCigearachtaí Oideachas-dhírithe ar na Luathbhlianta (COL)download Naíonra Éanna   Bothar na Troime An Uaimh Contae n...
29/09/201709DS0061Ath CliathNaíonra Tír na nÓg, Ionad an Pharóiste, Baile Phámar, Baile Átha Cliath 20Oideachas sna LuathbhliantaCigearachtaí Oideachas-dhírithe ar na Luathbhlianta (COL)download Naíonra Tír na nÓg, Ionad an Pharóiste, Baile Phám...
29/09/201709DL0070Co. Dhun na nGallNaíonra Dubhlinn Riabhach, Dubhlinn Riabhach, Carraig Airt, Contae Dhún na nGallOideachas sna LuathbhliantaCigearachtaí Oideachas-dhírithe ar na Luathbhlianta (COL)download Naíonra Dubhlinn Riabhach, Dubhlinn Riabhach, Carr...
03/07/201711KE0280Cill DaraNaíonra Léim an Bhradáin, Scoil Uí Dhálaigh, Léim an Bhradáin, Contae Chill DaraOideachas sna LuathbhliantaCigearachtaí Oideachas-dhírithe ar na Luathbhlianta (COL)download Naíonra Léim an Bhradáin, Scoil Uí Dhálaigh, Léim ...
27/06/201709LS0012LaoisNaíonra Naomh Áine, Garoon, Móinteach Mílic, Contae LaoiseOideachas sna LuathbhliantaCigearachtaí Oideachas-dhírithe ar na Luathbhlianta (COL)download Naíonra Naomh Áine, Garoon, Móinteach Mílic, Conta...
09/06/201709GY0242GaillimhNaíonra Cill Allachtáin, Cill Allachtáin, Cill Odhráin, Béal Átha na Slua, Contae na GaillimheOideachas sna LuathbhliantaCigearachtaí Oideachas-dhírithe ar na Luathbhlianta (COL)download Naíonra Cill Allachtáin, Cill Allachtáin, Cill Odh...
09/06/201709MO0043Maigh EoNaíonra Béal Átha na Muice, Scoil Mhuire agus Treasa, Béal Átha na Muice, Contae MhaigheoOideachas sna LuathbhliantaCigearachtaí Oideachas-dhírithe ar na Luathbhlianta (COL)download Naíonra Béal Átha na Muice, Scoil Mhuire agus Trea...
03/03/201716KE0364Cill DaraNaíonra Aoibhneas, An Muileann, Cill Droichid, Contae Chill DaraOideachas sna LuathbhliantaCigearachtaí Oideachas-dhírithe ar na Luathbhlianta (COL)download Naíonra Aoibhneas, An Muileann, Cill Droichid, Con...
03/03/201710DL0134 Dún na nGallNaíonra Thír na nÓg, f/ch Gaelscoil na gCeithre Máistrí, Droim Bairr, Baile Dhún na nGall, Contae Dhún na nGallOideachas sna LuathbhliantaCigearachtaí Oideachas-dhírithe ar na Luathbhlianta (COL)download Naíonra Thír na nÓg, f/ch Gaelscoil na gCeithre Má...
22/12/201611LS0099 LaoisTigh Súgraidh, Bealach Mór, Buiríos Mór Osraí, Co LaoiseOideachas sna LuathbhliantaCigearachtaí Oideachas-dhírithe ar na Luathbhlianta (COL)download Tigh Súgraidh, Bealach Mór, Buiríos Mór Osraí, Co ...
22/12/201609WH0087An IarmhíNaíonra Lios na nÓg, c/o Scoil na gCeithre Máistrí, Lissywollen, Athlone, County WestmeathOideachas sna LuathbhliantaCigearachtaí Oideachas-dhírithe ar na Luathbhlianta (COL)download Naíonra Lios na nÓg, c/o Scoil na gCeithre Máistrí...
taifid: 21 to 40 of 46
leathanaigh: First  Previous  | 1 | 2 | 3 |  Next  Last

Cigireacht Cuardach