Cigireacht atá dírithe ar an Oideachas sna Luathbhlianta

Cigireacht atá dírithe ar an Oideachas sna Luathbhlianta

Déantar Cigireachtaí atá dírithe ar an Oideachas sna Luathbhlianta i seirbhísí luathbhlianta atá rannpháirteach i gClár Cúram agus Oideachas na Luathóige. Is clár é seo lena soláthraítear tréimhse chúram agus oideachas Luathóige saor in aisce do leanaí roimh dóibh tosú ar an scoil.

Le linn na gcigireachtaí seo déanaimid measúnú ar cháilíocht nádúr, raon agus oiriúnacht na n-eispéireas luathoideachais do leanaí a ghlacann páirt i gClár Cúram agus Oideachas na Luathóige. Is í príomhghníomhaíocht nacigireachta atá dírithe ar an Oideachas sna Luathbhlianta ná go bhféachann an cigire ar phróisis agus ar chleachtais a bhaineann le foghlaim na leanaí i seomra nó i limistéar foghlama amháin nó níos mó díobh, sa suíomh luathbhlianta.

I ndeireadh gach cigireachta tugaimid aiseolas do na cleachtóirí agus d’úinéirí/bainisteoirí (má tá siad ar fáil) luathbhlianta maidir le cáilíocht soláthar oideachais sa suíomh. Ina dhiaidh sin seolaimid tuarascáil i scríbhinn chuig an réamhscoil a ndearnadh cigireacht uirthi. Sa tuarascáil seo mínítear torthaí na cigireachta agus tugtar comhairle i dtaobh tuilleadh forbartha a dhéanamh, nó feabhas a chur, ar an soláthar oideachais sa suíomh. Foilsítear tuarascáil na cigireachta ar ár suíomh gréasáin agus ar shuíomh na Roinne Leanaí agus Gnóthaí Óige.

Léargas – Cáilíocht san Oideachas Luathbhlianta

Léargas, sraith de sheimineáir ghréasáin

DátaUimhir Rolla na ScoileContaeTeidealLeibhéal na ScoileSaghas CigireachtaÁbharÍoslódáil
17/12/202017CC0606_IVCorcaighNaíonra Phobail An Sciobairín CTR Gaelscoil Ghort na Cloiche, An Sciobairin, Co. ChorcaiOideachas sna LuathbhliantaCigearachtaí Oideachas-dhírithe ar na Luathbhlianta (COL)download Naíonra Phobail An Sciobairín CTR Gaelscoil Ghort ...
04/11/202010MH0203_IVCo. na MiNaíonra Bruach na hAbhann Sráid an Chaisleáin, Cill Deagláin, Contae na Mí ,A84HH60. Oideachas sna LuathbhliantaCigearachtaí Oideachas-dhírithe ar na Luathbhlianta (COL)download Naíonra Bruach na hAbhann Sráid an Chaisleáin, Cil...
04/11/202019FL0650_IVAth CliathNaíonra Mól an Óige St. Brigid’s Community Centre,Blanchardstown, Dublin 15 Oideachas sna LuathbhliantaCigearachtaí Oideachas-dhírithe ar na Luathbhlianta (COL)download Naíonra Mól an Óige St. Brigid’s Community Centre,...
13/10/202009DL0101_IVCo. Dhun na nGallCraoibhín Áis Chúram Páistí An Tearmann, Leitir Ceanainn. Contae Dhún na nGallOideachas sna LuathbhliantaCigearachtaí Oideachas-dhírithe ar na Luathbhlianta (COL)download Craoibhín Áis Chúram Páistí An Tearmann, Leitir Ce...
02/10/202009MN0011_IVCo. MhuineachainNaíonra Lorgan Drumillard Industrial Estate, Castleblayney,Co. Monaghan, A75Y278. Oideachas sna LuathbhliantaCigearachtaí Oideachas-dhírithe ar na Luathbhlianta (COL)download Naíonra Lorgan Drumillard Industrial Estate, Castl...
11/03/202009DL0098_IVCo. Dhun na nGallRéamhscoil First Steps, Seanbhóthar Ghleann an Chairthe, Leitir Ceanainn, Contae Dhún na nGall Oideachas sna LuathbhliantaCigearachtaí Oideachas-dhírithe ar na Luathbhlianta (COL)download Réamhscoil First Steps, Seanbhóthar Ghleann an Cha...
19/02/202009KK0074_IVCo. Chill ChainnighNaíonra Tús Maith (Square One Whitewood), 18 An Choill Bhán, Garraí an Chrainn, Contae Chill Chainnigh.Oideachas sna LuathbhliantaCigearachtaí Oideachas-dhírithe ar na Luathbhlianta (COL)download Naíonra Tús Maith (Square One Whitewood),  18 An C...
06/12/201909DL0067_IVCo. Dhun na nGallNaíonra Bhaile na Finne, Baile na Finne, Contae Dhún na nGallOideachas sna LuathbhliantaCigearachtaí Oideachas-dhírithe ar na Luathbhlianta (COL)download Naíonra Bhaile na Finne, Baile na Finne, Contae Dh...
11/10/201909LK0021LuimneachNead na nÓg, South Liberties GAA Club House Ballyneety County LimerickOideachas sna LuathbhliantaCigearachtaí Oideachas-dhírithe ar na Luathbhlianta (COL)download Nead na nÓg, South Liberties GAA Club House Ballyn...
09/10/201909DL0076_IVCo. Dhun na nGallNaíscoil Dhomhnach Óg Teo. Aonad 2/3 Páirc Ghnó Dhroichead an Bhaile, Bóthar Bhun an Phobail, Carn Domhnach, Contae Dhún na nGallOideachas sna LuathbhliantaCigearachtaí Oideachas-dhírithe ar na Luathbhlianta (COL)download Naíscoil Dhomhnach Óg Teo. Aonad 2/3 Páirc Ghnó Dh...
24/09/201913WH0135_IVCo. na hIarmhiNaíonra an Choillín Cullion GAA Grounds Mullingar, Co WESTMEATH Oideachas sna LuathbhliantaCigearachtaí Oideachas-dhírithe ar na Luathbhlianta (COL)download Naíonra an Choillín Cullion GAA Grounds Mullingar,...
28/06/201909GY0181_IVGaillimhNaíonra Charn Mór Ionad Pobail Charn Mór, Carn Mór, Co na GaillimheOideachas sna LuathbhliantaCigearachtaí Oideachas-dhírithe ar na Luathbhlianta (COL)download Naíonra Charn Mór   Ionad Pobail Charn Mór, Carn M...
11/04/201909MH0137_IVCo. na MiNaíonra Rath Chairn Ionad Cúram Leanaí Rath Chairn, Rath Chairn, Áth Buí, Co. Na Mí.Oideachas sna LuathbhliantaCigearachtaí Oideachas-dhírithe ar na Luathbhlianta (COL)download Naíonra Rath Chairn  Ionad Cúram Leanaí Rath Chair...
11/04/201909KE0083_IVCo. Chill DaraNaíonra Ghearóidín Fch Gaelscoil Uí Fhiaich, Bóthar Chill Droichid Má Nuad, Co. Chill DaraOideachas sna LuathbhliantaCigearachtaí Oideachas-dhírithe ar na Luathbhlianta (COL)download Naíonra Ghearóidín Fch Gaelscoil Uí Fhiaich,  Bóth...
29/03/201909DS0202_IVAth CliathNaíonra Grian na nÓg Grian Óg, Rath Cúil, Co. Átha CliathOideachas sna LuathbhliantaCigearachtaí Oideachas-dhírithe ar na Luathbhlianta (COL)download Naíonra Grian na nÓg  Grian Óg, Rath Cúil, Co.  Át...
21/12/201817OY0113_IVCo. Uibh FhailiNaíonra Éadan Doire f/ch Gaelscoil Éadan Doire, Cill Leáin,Éadan Doire, Co. Uíbh FhailíOideachas sna LuathbhliantaCigearachtaí Oideachas-dhírithe ar na Luathbhlianta (COL)download Naíonra Éadan Doire f/ch Gaelscoil Éadan Doire, Ci...
21/12/201809DS0200Ath CliathNaoínra Chróináin Áras Chrónáin, Bóthar an Ulloird, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22Oideachas sna LuathbhliantaCigearachtaí Oideachas-dhírithe ar na Luathbhlianta (COL)download Naoínra Chróináin Áras Chrónáin,   Bóthar an Ulloi...
21/12/201809MH0010_IVCo. na MiNaíonra na Ríthe Fch/ Gaelscoil na Ríthe Dunshaughlin County MeathOideachas sna LuathbhliantaCigearachtaí Oideachas-dhírithe ar na Luathbhlianta (COL)download Naíonra na Ríthe Fch/ Gaelscoil na Ríthe  Dunshaug...
29/06/201809DL0069_IVCo. Dhun na nGallNaíonra an Fhálcharraigh Aonad 7, Páirc Gnó an Fhálcharraigh, An Fálcarrach, Leitir Ceanainn, Contae Dhún na nGallOideachas sna LuathbhliantaCigearachtaí Oideachas-dhírithe ar na Luathbhlianta (COL)download Naíonra an Fhálcharraigh  Aonad 7, Páirc Gnó an Fh...
12/06/201811WX0163Co. Loch GarmanNaíonra Réaltaí Geala f/ch Gaelscoil Inis Córthaigh, Drumgoold, Inis Córthaigh, Co. Loch GarmanOideachas sna LuathbhliantaCigearachtaí Oideachas-dhírithe ar na Luathbhlianta (COL)download Naíonra Réaltaí Geala f/ch Gaelscoil Inis Córthaig...
taifid: 1 to 20 of 46
leathanaigh: | 1 | 2 | 3 |  Next  Last

Cigireacht Cuardach