Tuairiscí Cigireachta & Foilseacháin

Tuairiscí Cigireachta agus Treoirlíntí

Foilsíonn an Chigireacht raon de thuairiscí agus foilseacháin eile chun comhairle agus tacaíocht a sholáthar do scoileanna, lucht déanta beartas agus don phobal oideachais níos leithne.

Ioslódáil tuairiscí cigireachta agus treoirlintí anseo

Foirmeacha Cigireachta

Déanann an Chigireacht cineálacha éagsúla cigireachtaí i scoileanna agus in ionaid oideachais. Táimid ag forbairt cineálacha nua cigireachta agus cuairteanna comhairleacha ar scoileanna freisin.

Is iad na príomhfhoirmeacha cigireachta a úsáidimid faoi láthair:

Athbhreithniú ar Chigireachtaí

Is féidir le múinteoir nó le bord bainsitíochta lena mbaineann cigireacht athbhreithníu ar an gcigireacht a iarraidh faoi réir Nós Imeachta Athbhreithnithe do Chigireachtaí ar Scoileanna agus ar Mhúinteoirí de réir Alt 13 (9) den Acht Oideachais (1998)(Athbhreithnithe 2015).

Tuarascálacha & Treoirlínte Meastóireachta

Foirmeacha Scoile

Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil roinnt foilseachán ar fáil i mBéarla amháin. Féach ar na foilseacháin Bhéarla uile.