Staitisticí

Cá bhféadaim liosta scoileanna sa Tír/sa Chontae/i mo cheantar a fháil?

Féach an leathanach Faigh Scoil, le do thoil.

Cá mhéad scoil/dalta/múinteoir atá sa tír faoi láthair?

Féadtar an t-eolas seo a fháil sna Tuarascálacha Eochair-Staitisticí.

Cá bhféadaim sonraí amhshraitheanna maidir le hoideachas in Éirinn le 10 mbliana anuas?

Tá an t-eolas seo ar fáil trí úsáid a bhaint as an mBunachar Sonraí Staitisticí Oideachais.

An bhfuil sonraí ar fáil maidir le hoideachas ó na 1920í go dtí na 1990í?

Féach an liosta de Thuarascálacha Staitistiúla stairiúla.

Cá bhféadaim sonraí a fháil maidir le líon na ndaoine in oideachas speisialta?

Tuarascáil ar Staitisticí agus ar Oideachas Speisialta. Le haghaidh tuilleadh eolais ar Oideachas Speisialta, féach an réimse staitisticí ar láithreán Gréasáin na Comhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta.

Ba mhaith liom eolas a bheith agam ar mhéid na ranganna i mo scoil áitiúla.

Féadtar eolas ar mhéid na ranganna a fháil ar na Sonraí ar leathanach na Scoile Aonair.

An bhfuil sonraí ar fáil maidir le líon na ndaoine a bhfuiltear ag súil lena rollú i ngach leibhéal oideachais sa todhchaí?

Féadtar tuarascálacha réamh-mheastacháin a fháil ar leathanach na dTuarascálacha Staitistiúla.

Cá bhféadaim sonraí a fháil maidir le líon na ndaltaí dara leibhéal a d’fhág scoil go luath agus maidir le líon na ndaltaí a d’fhan ar scoil lena nArdteistiméireacht a dhéanamh?

Féadtar sonraí maidir leis an ráta coinneála a fháil ar leathanach na dTuarascálacha Staitistiúla.

Cá bhféadaim sonraí a fháil maidir le hoideachas tríú leibhéal?

Tá sonraí ag Cuid 6 den Tuarascáil Staitistiúil Bhliantúil maidir le hoideachas tríú leibhéal. Le haghaidh tuilleadh sonraí maidir leis an tríú leibhéal, féach, le do thoil, an réimse staitisticí de láithreán Gréasáin an Údaráis Ardoideachais.

Ba mhaith liom eolas a bheith agam ar líon na ndaoine atá ag dul faoin Teastas Sóisearach agus faoin Ardteistiméireacht agus ar thorthaí na scrúduithe sin.

Féachtar i gCuid 5 den Tuarascáil Staitistiúil Bhliantúil ar scrúduithe stáit. Le haghaidh tuilleadh sonraí maidir le scrúduithe, féach, le do thoil, an réimse staitisticí ar láithreán Gréasáin Choimisiún na Scrúduithe Stáit.