Tuairiscí agus Foilseacháin

Féach Fresin

Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil roinnt foilseachán ar fáil i mBéarla amháin. Féach ar na foilseacháin Bhéarla uile.

Na Foilseacháin is Déanaí

Creat don Fhreagairt ar Úsáid Substaintí Neamhcheadaithe san Ardoideachas

04 Mar 2020

Bunaithe ar Thuarascáil an Ghrúpa Mearfhreagartha (GMF) ar Úsáid Subst...

Plean Éifeachtúlacht Acmhainne 2019-2020

22 Nov 2019

Plean Gníomhaíochta don Oideachas 2019 - Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn Ráithe 3

31 Oct 2019

Príomhghnéithe de Bhuiséad 2020

14 Oct 2019

Príomhghnéithe de Bhuiséad 2020

Tuarascáil ar an gComhairliúchán Poiblí ar Dhíolúintí ó Bheith Ag Déanamh Staidéir ar an nGaeilge i Scoileanna

05 Sep 2019

Tuarascáil ar an gComhairliúchán Poiblí ar Dhíolúintí ó Bheith Ag Déan...