Tuairiscí agus Foilseacháin

Féach Fresin

Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil roinnt foilseachán ar fáil i mBéarla amháin. Féach ar na foilseacháin Bhéarla uile.

Na Foilseacháin is Déanaí

Slán, Measúil, Tacúil agus Dearfach Ag cur Deireadh le Foiréagan agus Ciapadh Gnéasach in Institiúidí Ardoideachais na hÉireann

05 Apr 2019

Is straitéis loighciúil agus chomhtháite é an doiciméid seo, creat a c...

Plean Forfheidhmithe Earnála Um Thús áite Do Leanaí

11 Mar 2019

Plean Forfheidhmithe Earnála Um Thús áite Do Leanaí Children First Se...

An Roinn Oideachais agus Scileanna Ráiteas Straitéise 2019-2021

07 Mar 2019

Ráiteas Straitéise ina leagtar amach na spriocanna agus na cuspóirí ar...

Plean Gníomhaíochta don Oideachas 2019

07 Mar 2019

Foilsíodh Plean Gníomhaíochta don Oideachas 2019, i mí Márta 2019, i g...

Plean Gníomhaíochta don Oideachas 2018 - Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn Ráithe 4

06 Mar 2019