Tuairiscí agus Foilseacháin

Féach Fresin

Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil roinnt foilseachán ar fáil i mBéarla amháin. Féach ar na foilseacháin Bhéarla uile.

Na Foilseacháin is Déanaí

Plean Gníomhaíochta do Sholáthar Múinteoirí

12 Jun 2019

Plean Gníomhaíochta do Sholáthar Múinteoirí

Plean Gníomhaíochta don Oideachas 2019 - Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn Ráithe 1

30 Apr 2019

Tugtar breac-chuntas inti ar an dul chun cinn a rinneadh ar ghníomhaío...

Slán, Measúil, Tacúil agus Dearfach Ag cur Deireadh le Foiréagan agus Ciapadh Gnéasach in Institiúidí Ardoideachais na hÉireann

05 Apr 2019

Is straitéis loighciúil agus chomhtháite é an doiciméid seo, creat a c...

Plean Forfheidhmithe Earnála Um Thús áite Do Leanaí

11 Mar 2019

Plean Forfheidhmithe Earnála Um Thús áite Do Leanaí Children First Se...

An Roinn Oideachais agus Scileanna Ráiteas Straitéise 2019-2021

07 Mar 2019

Ráiteas Straitéise ina leagtar amach na spriocanna agus na cuspóirí ar...