Tuairiscí agus Foilseacháin

Féach Fresin

Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil roinnt foilseachán ar fáil i mBéarla amháin. Féach ar na foilseacháin Bhéarla uile.

Na Foilseacháin is Déanaí

An Roinn Oideachais agus Scileanna Tuarascáil Bhliantúil 2018

28 Jun 2019

An Roinn Oideachais agus Scileanna Tuarascáil Bhliantúil 2018

An Roinn Oideachais agus Scileanna Tuarascáil Bhliantúil um Nochtadh Faoi Chosaint 2018

28 Jun 2019

Plean Gníomhaíochta do Sholáthar Múinteoirí

12 Jun 2019

Plean Gníomhaíochta do Sholáthar Múinteoirí

Plean Gníomhaíochta don Oideachas 2019 - Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn Ráithe 1

30 Apr 2019

Tugtar breac-chuntas inti ar an dul chun cinn a rinneadh ar ghníomhaío...

Slán, Measúil, Tacúil agus Dearfach Ag cur Deireadh le Foiréagan agus Ciapadh Gnéasach in Institiúidí Ardoideachais na hÉireann

05 Apr 2019

Is straitéis loighciúil agus chomhtháite é an doiciméid seo, creat a c...