Straitéise Náisiúnta Scileanna

An Straitéis Náisiúnta Scileanna 

Mar chuid den Phlean Aicsin do Phostanna 2015, tá an Roinn Oideachais agus Scileanna tar éis straitéis nua a fhorbairt, an Straitéis Náisiúnta Scileanna 2025 –Todhchaí na hÉireann.

Forbraíodh an Straitéis i gcomhthéacs leasaithe suntasaigh san earnáil oideachais agus oiliúna d’fhonn a chinntiú go mbeadh an córas níos dinimiciúla, níos sofhreagraí, agus ar chaighdeán níos airde, agus go soláthródh sé d’fhoghlaimeoirí an t-eolas agus na scileanna a theastaíonn uathu chun páirt iomlán a ghlacadh sa tsochaí agus sa gheilleagar.

Lainseáladh comhairliúchán poiblí chun tuairimí páirtithe leasmhara ar fhorbairt na straitéise a bhailiú.

Foilsíodh doiciméad comhairliúcháin maidir leis an Straitéis Náisiúnta Scileanna inar tugadh léargas ar an gcóras oideachais agus oiliúna, ar an margadh saothair agus ar an ngnó in Éirinn mar aon le sraith ceisteanna a mbeadh daoine in ann a gcuid tuairimí fúthu a chur in iúl.

Is féidir rochtain anseo ar aighneachtaí a fuarthas mar chuid den phróiseas comhairliúcháin

Foilsíodh an Straitéis Náisiúnta Scileanna 2025 – Todhchaí na hÉireann i mí Eanáir 2016.