Scoláireachtaí

R-post:scholarship@education.gov.ie

Seoladh:
An Rannóg do Chothromas Rochtana ar Ard-Oideachas,
An Roinn Oideachais agus Scileanna,
Bóthar Phort Laoise,
An Tulach Mhór,
Co. Uibh Fhailí,
R35 Y2N5

Teil: (057) 932 5317