Scoláireachtaí

Cur Síos

Le héifeacht ón mbliain acadúil 2012/13, beidh scéim shingil sparánachta á feidhmiú ag an Roinn ar fáil do dhaltaí na hArdteistiméireachta a ghnóthaíonn na torthaí is airde i scoileanna DEIS.

Níl iarratais ag teastáil le haghaidh na sparánachtaí de réir mar a bronntar ar bhonn réigiúnach (Baile Átha Cliath, gcuid eile de Chúige Laighean, Mumhan agus Chonnacht / Uladh) bunaithe ar an Ardteistiméireacht torthaí scrúdaithe an Teastais.

Sparánacht STEM Ernest Walton

Cuirfear líon beag sparánachtaí (Sparánacht STEM Ernest Walton) ar fáil ar bhonn atá cosúil leis ach atá dírithe ar dhaltaí a bheartaíonn cúrsa tríú leibhéal a chomhlánú i réimse STEM (eolaíocht, teicneolaíocht, innealtóireacht agus matamaitic).

Is é an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais na n dé haoine 26 Iúil 2019.

Scéim Sparánachta Professor William C Campbell 2019

Scéim Scoláireachtaí Uile-Éireann

Féach Freisin www.allirelandscholarships.com/

Institiúid Ollscoile Eorpach

Maoiníonn an Roinn freisin scoláireachtaí iarchéime don Institiúid Ollscoile Eorpach i bhFlórans.

Tá tuilleadh eolais ar fáil ar shuíomh gréasáin http://www.eui.eu/Home.aspx