Scoláireachtaí

Cé na sparánachtaí/scoláireachtaí atá ar fáil ón Roinn?

Le héifeacht ón mbliain acadúil 2012/13, beidh scéim shingil sparánachta á feidhmiú ag an Roinn.

Maoiníonn an Roinn freisin scoláireachtaí iarchéime don Institiúid Ollscoile Eorpach i bhFlórans. Tá Scéim Scoláireachtaí Uile-Éireann á riar ag an Roinn Oideachais & Scileanna agus á maoiniú ag JP McManus Trust.

Cé atá incháilithe le haghaidh na sparánachtaí seo?

Is incháilithe iad daltaí céaduaire na hArdteistiméireachta atá díolmhaithe ó tháille na hArdteistiméireachta a íoc agus a chomhlánaigh a gcuid staidéar i scoil CDSS. Ní gá iarratas a dhéanamh ar na sparánachtaí seo toisc gur ar bhonn réigiúnach (Baile Átha Cliath, an Chuid eile de Chúige Laighean, Cúige Mumhan agus Cúige Chonnacht/Cúige Uladh) a bhronntar iad, bunaithe ar thorthaí scrúduithe na hArdteistiméireachta.

Tá líon beag sparánachtaí (Sparánacht STEM Ernest Walton) ar fáil freisin do dhaltaí a bheartaíonn cúrsa tríú leibhéal a chomhlánú i réimse STEM agus a chomhlíonann na critéir a leagtar amach thuas. Is gá iarratas a dhéanamh ar Sparánacht STEM Ernest Walton.

Bronnadh scoláireacht Roinne orm roimh an mbliain acadúil 2012/13 – an bhfuil sí bailí fós?

Tá. Leanfar ar íocaíocht na scoláireachtaí go léir roimhe sin go dtí go rachaidh teidlíocht as feidhm.