Soláthraithe ar Ard-Oideachas

Soláthraithe Ardoideachais

Sainaithnítear sa liosta institiúidí Ardoideachais in Éirinn institiúidí a sholáthraíonn cláir ardoideachais a bhfuil dámhachtainí a fholaítear sa Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí mar thoradh orthu. Is iad na hinstitiúidí seo:

  • institiúidí arna mbunú faoi Acht an Oireachtais (Parlaimint) NÓ
  • institiúidí a fhaigheann Státchabhair.

Moltar d’iarratasóirí ionchasacha teagmháil a dhéanamh le gach institiúid tríd an Nasc Gréasáin a sholáthraítear ar an liosta.

Tá Institiúidí Ardoideachais príobháideacha in Éirinn freisin a thairgeann cláir a fhaomhann Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochta Éireann (QQI). Féadtar liosta iomlán de na soláthraithe seo a fháil ar láithreán Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochta Éireann (QQI).

Ní fhéadann an tAire Oideachais agus Scileanna comhairle a thabhairt maidir le heagraíochtaí príobháideacha a airbheartaíonn cláir ardoideachais a thairiscint ná trácht a dhéanamh ar chaighdeán na gcúrsaí a thairgeann na hinstitiúidí sin.