Scrúdaithe Stáit

Daltaí na hArdteistiméireachta 2020

leavingcert

Is tréimhse gan fasach í an tréimhse seo ina mairimid de dheasca phaindéim dhomhanda COVID-19. Tá cinneadh déanta an Ardteistiméireacht a chur siar agus córas de Ghráid Ríofa a thairiscint do dhaltaí.

Féadfaidh tú Ceisteanna Coitianta a léamh faoi na cinntí atá déanta anseo.

Tugann na naisc thíos thú chuig faisnéis shonrach faoin Ardteistiméireacht agus acmhainní agus tacaíochtaí folláine atá ar fáil chun tacú leat ag an am seo.

Gráid Ríofa:Tairseach na nDaltaí

Beidh Tairseach na nGrád Ríofa do Scoláirí á hathoscailt ag 12pm ar an Luan an 20 Iúil anseo.

Beidh go dtí a 5pm ar an hAoine an 7 Lúnasa ag scoláirí chun glacadh leis an rogha Gráid Ríofa a fháil

Gráid Ríofa:Tairseach na nDaltaí

Treoir do Scoileanna

Gráid Ríofa don Ardteistméireacht 2020

Forlíonadh don Treoir do Scoileanna ar sholáthar Ghráid Ríofa agus Rang-Orduithe Ranga

Treoir do Scoileanna maider le Marchanna Céatadáin Measta agus Rang-Orduithe Ranga a Sholátha

Féach freisin: