Torthaí

Torthaí Scrúdaithe

Tá na torthaí scrúdaithe seo a leanas i seilbh Choimisiún na Scrúduithe Stáit:

Torthaí Scrúdaithe Bhord na Meánteistiméireachta 1879-1924

 • Grád Sóisearach
 • Meánghrád
 • Grád Sinsearach

An Roinn Oideachais 1925 - 2002

 • Meánteistiméireacht 1925-1991
 • Teastas Grúpa 1947-1991
 • Teastas Sóisearach 1992-2002
 • Ardteistiméireacht 1924 -2002
 • Ardteistiméireacht Fheidhmeach 1997 - 2002

Coimisiún na Scrúduithe Stáit 2003 ar aghaidh

 • Ardteistiméireacht
 • Teastas Sóisearach
 • Ardteistiméireacht Fheidhmeach

Is féidir leat Cuntas Deimhnithe ar Thorthaí a iarraidh ó Choimisiún na Scrúduithe Stáit. Is féidir cuntais a ordú ar líne ag www.examinations.ie nó is féidir leat iarratas a dhéanamh i scríbhinn. Ag brath ar bhliain do scrúdaithe, d’fhéadfadh go ngearrfaí muirear i leith gach cuntais ar thorthaí.

Ní mór na sonraí seo a leanas a chur isteach leis an iarratas;

 • Ainm Iomlán
 • Ainm nuair a rinneadh an scrúdú (más éagsúil)
 • Seoladh Reatha
 • Uimhir Theileafóin Lae
 • Dáta Breithe
 • Bliain an Scrúdaithe
 • Ainm agus Seoladh na Scoile ar fhreastail tú uirthi
 • Uimhir Scrúdaithe (más eol)

Teagmháil

R-phost: statements@examinations.ie

Gréasáin:www.examination.ie

Seoladh: Coimisiún na Scrúduithe Stáit, Cor na Maddh, Baile Átha Luain, Co na hIarmhí, N37 TP65

Teil: (090) 644 2808/ 42809
Facs: (090) 644 2811