Scrúdaithe Stáit

Eolas faoi Scrúduithe Teastais na Sraithe Sóisearaigh agus na hArdteistiméireachta

Tá fáil ar eolas faoi scrúduithe na Sraithe Sóisearaigh agus na hArdteistiméireachta, ar a n-áirítear uasdátuithe go rialta le linn tréimhse na scrúduithe, ar láithreán gréasáin Choimisiún na Scrúduithe Stáitwww.examinations.ie. Is í an uimhir ghutháin do na fiosruithe go léir ná 090 6442700.

Le linn tréimhse na scrúduithe scríofa (5 go 25 Meitheamh 2019), beidh fáil ar bhaill foirne chun plé le fiosruithe ó 8.30am go 9.00pm ar laethanta scrúduithe agus ó 9.30am go 1.00pm ag an deireadh seachtaine. Lasmuigh de na huaireanta seo, is féidir teagmháil a dhéanamh ar an bpríomhuimhir 090 6442700 agus teachtaireacht ghairid a fhágáil leis an bhfoireann slándála.