Riachtanais Speisialta Oideachais

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

Coimisiún na Scrúduithe Stáit freagrach i bhforbairt, i measúnú, i gcreidiúnú agus i ndeimhniú na scrúduithe dara leibhéal de Stáit na hÉireann: An Teastas Sóisearach agus an Ardteistiméireacht.

Socruithe Réasúnacha: Socruithe D'Iarrthóirí le Míchumais agus le Deacrataí Foghlama

Is féidir iarratas a chur isteach do Choimisiún na Scrúduithe Stáit ar shocrú/shocruithe réasúnacha a gcuirfeadh ar chumas iarrthóirí tabhairt faoi na scrúduithe nuair a bhíonn deacrachtaí buan nó fad-téarmach i gceist, chomh maith le deacrachtaí amhairc agus éisteachta nó saindeacrachtaí foghlama, a gcuirfeadh isteach ar a bhfeidhmiú sna scrúduithe, dar leo.
Féach anseo