Scrúdaithe Stáit

2018 Tráthchlár na Scrúduithe

State Examinations Commission LogoScrúdú an Teastais Shóisearaigh:

  • Tráthchlár 2018
  • Lár Mheán Fómhair: TS & ATF Bliain 1: Na Torthaí le cur chuig na scoileanna

Scrúdú na hArdteistiméireach agus Scrúdú na hArdteistiméireach Feidmí:

  • Tráthchlár 2018
  • 15 Lúnasa 2018: Torthaí na hArdteistiméireachta le cur chuig na scoileanna

Féach Freisin:

Torthaí Scruidithe

 Scrúdpháipéar

Teagmháil

Gréasáin: www.examinations.ie

Seoladh: Coimisiún na Scrúduithe Stáit (SEC), Cor na Madadh, Baile Átha Luain, Co na hIarmhí, N37 TP65

Teil: 090 644 2700
Facs: 090 644 2744