Scála Grádúcháin don Ardteistiméireacht agus Comhscála Pointí Leasaithe

Scála grádúcháin nua na hArdteistiméireachta agus an Comhscála Pointí nua le d’iontráil san Ardoideachas

Tá gach eolas ar athruithe ar scála grádúcháin na hArdteistiméireachta agus ar an gComhscála Pointí nua d’iontráil san Ardoideachas ar fáil ag www.transition.ie

Tá eolas maidir leis an Ardteistiméireacht ó Choimisiún na Scrúduithe Stáit ar fáil ag www.examinations.ie

Tá eolas ón Lároifig Iontrála ar fáil ag www.cao.ie. Tá teacht ar áireamhán pointí na Lároifige Iontrála ón nasc seo chomh maith.