Roghanna Uasoiliúna agus Athoiliúna

Springboard+ 2019

Cuirfidh Springboard+ 2019 os cionn 9,000 áit ar fáil ar 275 cúrsaí in áisínteachtaí oideachais poiblí agus príobháideacha ar fud na hÉireann. Tá na cúrsaí go léir a roghnaíodh do mhaoiniú Springboard+ 2019 i réimsí ina n-aithnítear riachtanais i scileanna fiontraíochta. Roghnaíodh na cúrsaí, mar thoradh ar chomórtas inar tugadh cuireadh do thairiscintí, faoi chúram phainéal meastóireachta neamhspleách inar baineadh úsáid as critéir foilsithe a chur san áireamh luach ar airgead, solúbthacht sa tsoláthar, rannpháirtíocht le tionsclaíocht agus ábharthacht scileanna. Beidh na cúrsaí a mbeidh faomhadh tugtha dóibh i 2019 sna réimsí scileanna seo a leanas: TEC, Innealtóireacht, Déantúsaíocht, Tógáil, Fáilteachas, Gnó, Riarachán agus Dlí.

Critéir Incháilitheachta do Springboard+ 2019

Cuirfear fáil trí Springboard+ 2019 ar:

  • Cúrsaí ardoideachais saor in aisce i réimsí ina n-aithnítear riachtanais scileanna do dhaoine dífhostaithe, do dhaoine a bhí féinfhostaithe cheana agus dóibh siúd atá ag filleadh ar an obair.
  • Cúrsaí ardoideachais leibhéal 6 saor in aisce i réimsí ina n-aithnítear riachtanais scileanna dóibh siúd atá dífhostaithe.
  • Do rannpháirtithe dífhostaithe ar chúrsaí NFQ leibhéal 7 – 9, déanfaidh an Rialtas 90% de tháille an chúrsa a mhaoiniú, agus ní bheidh ar rannpháirtithe ach 10% den táille a íoc.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Tá fáil ar eolas breise faoi Springboard+ 2019, ar a n-áirítear riachtanais iontrála agus incháilitheachta ar an ngréasán eolais agus iarratas tiomnaithe: www.springboardcourses.ie. Cuirtear na hiarratais isteach ar líne agus is iad na soláthraithe cúrsaí aonair a dhéanfaidh na cinntí maidir le háiteanna a bhronnadh ar chláir.