Oideachas Forbartha Scileanna Breisoideachais agus Oiliúna

Cén cineál oiliúna atá ar fáil dom?

Tá raon leathan cúrsaí ar fáil ag leibhéal 1 go leibhéal 6 ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí.

Cá bhfios dom cé acu atá nó nach bhfuilim incháilithe?

Is é an bealach is fearr chun a fháil amach cé acu is féidir nó nach féidir leat páirt a ghlacadh i gclár oideachais nó oiliúna ná teagmháil a dhéanamh le hoifig FÁSVEC is gaire duit.