Oideachas Forbartha Scileanna Breisoideachais agus Oiliúna

Cur Síos

Soláthraíonn SOLAS agus na Bhord Oideachais agus Oiliúna (BOOanna) raon leathan de chláir oideachais agus oiliúna atá lánaimseartha agus páirtaimseartha. Agus iad á seachadadh i dtimpeallacht sholúbtha, tugann siad seo deis do dhaoine cáilíochtaí aitheanta oideachais agus oiliúna a fháil a gcuirfidh feabhas ar a gcuid ionchais fostaíochta le haghaidh deiseanna fostaíochta amach anseo.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Déan teagmháil le do BOO áitiúil nó tabhair cuairt ar SOLAS