Oideachas Forbartha Scileanna Breisoideachais agus Oiliúna

Irelands_EU_ESIF_2014_2020_ga_jpgEU_ESF_logo_ga

Tá an Clár um Infhostaitheacht, Chuimsiú agus Fhoghlaim 2014-2020 arna chómhaoiniú ag Rialtas na hÉireann agus an CSTE agus tá leithdháileadh ar leith ann ón Tionscnamh Fostaíochta don Aos Óg.

Cur Síos

Soláthraíonn SOLAS agus na Bhord Oideachais agus Oiliúna (BOOanna) raon leathan de chláir oideachais agus oiliúna atá lánaimseartha agus páirtaimseartha. Agus iad á seachadadh i dtimpeallacht sholúbtha, tugann siad seo deis do dhaoine cáilíochtaí aitheanta oideachais agus oiliúna a fháil a gcuirfidh feabhas ar a gcuid ionchais fostaíochta le haghaidh deiseanna fostaíochta amach anseo.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Déan teagmháil le do BOO áitiúil nó tabhair cuairt ar SOLAS