Litearthachta do Aosaigh

Más duine thú ar mhaith leat do chuid scileanna léitheoireachta, scríbhneoireachta, uimhearthachta nó ríomhaire a fheabhsú, tá a lán roghanna éagsúla ar fáil duit.

Féach

Cómhaoiníonn Rialtas na hÉireann and an tAontas Eorpach an Tionscadal seo faoi Chiste Sóisialta na hEorpa

EU_ESF_logo_gaIrelands_EU_ESIF_2014_2020_ga_jpg