Litearthachta do Aosaigh

Irelands_EU_ESIF_2014_2020_ga_jpgEU_ESF_logo_ga

Tá an Clár um Infhostaitheacht, Chuimsiú agus Fhoghlaim 2014-2020 arna chómhaoiniú ag Rialtas na hÉireann agus an CSTE agus tá leithdháileadh ar leith ann ón Tionscnamh Fostaíochta don Aos Óg.

Más duine thú ar mhaith leat do chuid scileanna léitheoireachta, scríbhneoireachta, uimhearthachta nó ríomhaire a fheabhsú, tá a lán roghanna éagsúla ar fáil duit.

Féach