Juvenes Translatores - 2019

European Commission Logo

Faoi bhráid mhúinteoirí teangacha uile

Ceapadh an comórtas aistriúcháin Juvenes Translatores, a eagraíonn an Coimisiún Eorpach, d’fhonn ilteangachas, foghlaim teangacha agus aistriúchán mar ghairmréim a chur chun cinn. Iarrtar ar iomaitheoirí ann téacs thart ar leathanach a aistriú ó aon cheann de 24 teanga oifigiúil an AE go haon teanga oifigiúil eile. Is féidir le daltaí iarbhunscoile a rugadh i 2002 cur isteach ar an gcomórtas. Tabharfar cuireadh do bhuaiteoir amháin as gach Ballstát cuairt trí lá a thabhairt ar an mBruiséil, mar a bheidh searmanas duaiseanna i gceanncheathrú an Choimisiúin Eorpaigh.

Is féidir le scoileanna ar mian leo cur isteach ar an gcomórtas trí clárú ag ec.europa.eu/translatores ón 2 Meán Fómhair - 20 Deireadh Fómhair 2019 agus beidh an comórtas ar an 21 Samhain 2019.

Tá tuilleadh eolais faoin gcomórtas, chomh maith le nascanna le hiarpháipéir aistriúcháin, le fail ag:-                                                                

Suíomh gréasáin Juvenes Translatores : ec.europa.eu/translatores                   

Facebook – facebook.com/translatores

Scríobh chugainn: DGT-TRANSLATORES@ec.europa.eu

#JuvenesTranslatores