Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (VTOS)

Tuairisc

Is ionann an Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais (VTOS) agus clár oideachais agus oiliúna dara seans a sholáthraíonn cúrsaí de suas le dhá bhliain ar fad do dhaoine dífhostaithe. Chun a bheith incháilithe don scéim, ní mór duit a bheith os cionn 21 bliain d’aois, dífhostaithe, agus ag fáil íocaíochtaí áirithe leasa shóisialaigh le sé mhí anuas ar a laghad. Cuirtear cúrsaí ar fáil saor in aisce, agus tá liúntais bhéile agus taistil ar fáil. Tá na cúrsaí lánaimseartha agus is féidir leo tógáil suas le dhá bhliain, agus 30 uair in aghaidh na seachtaine.

Conas Iarratas a Dhéanamh

Oibrítear an Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais trí Bhord Oideachais agus Oiliúna (BOOanna). Déan teagmháil le do Bhord Oideachais agus Oiliúna (BOOanna) le haghaidh faisnéise.

Más rud é nach bhfuil do Bhord Oideachais agus Oiliúna (BOOanna) áitiúil ar eolas agat, gheobhaidh tú é ar shuíomh Gréasáin an Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann

Féach Freisin